Debatt

Mediebildet preges av oppslag om frykt i Nav. Bildet oppleves lite nyansert.

  • Charlotte Husomanovic
    Charlotte Husomanovic
    ansatt i Nav
Det er forståelig at det er redaksjonelle hensyn å ta, men resultatet kan bli en ensidig fremstilling, skriver innleggsforfatteren. Hun er ansatt i Nav og tillitsvalgt for masterprogrammet i sosiologi og sosialt arbeid ved Universitet i Agder.

Mediene bør bruke sin rolle til å skape balanse i fremstillingene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det som skjedde hos Nav i Bergen, er dypt tragisk. Tankene mine går til familie og venner av drapsofferet og den skadede og til kolleger i Nav. Dette treffer og berører oss alle.

De siste dagene er mediebildet preget av oppslag om frykt i Nav. Frykten kjennes reell. Samtidig oppleves bildet lite nyansert.

Aftenposten skrev en lederartikkel 22. september om at Nav-ansatte må sikres og vernes mot hets.

Det er ikke slik at Nav skal fritas for kritikk når noe er galt. Men mediene har et ansvar for å bevare balansen mellom å respektere den viktige rollen Nav har og fortelle om det som faktisk er en risiko for dem som sitter i førstelinjen.

Kan bli ensidig

Det er forståelig at det er redaksjonelle hensyn å ta, men resultatet kan bli en ensidig fremstilling. Jeg frykter konsekvensen blir at fremtidige sosialarbeidere ikke ønsker å utdanne seg til sosionomer eller vegrer seg for å søke jobb i Nav.

Dette nyhetsbildet gjør det lett å tenke at Nav er en utrygg arbeidsplass. Jeg har forståelse for at mange er opptatt av hva som er blitt gjort med sikkerheten ved de ulike Nav-kontorene, og at man ikke har gjort nok.

Jeg tror absolutt tragedier som de ved Nav i Bergen og Grorud i 2013 kan skremme bort både nåværende og fremtidige ansatte.

Samtidig er ikke Nav den eneste utsatte instansen. I barnevernet og helsevesenet generelt jobber man med sårbare mennesker. Da kan man også utsettes for trusler, vold og i verste fall drap.

En stor organisasjon

Avisen Fedrelandsvennen publiserte 21. september et leserinnlegg om holdninger til Nav. Der peker forfatteren på at det snakkes lite om det positive Nav gjør for samfunnsborgerne. Forfatteren oppfordret til en generell endring i holdningene.

Vi må ikke glemme at Nav er en stor organisasjon som skal bistå hele Norges befolkning. Den skal på mange måter være bærebjelken i velferdsstaten vår. Jeg tenker det ville vært merkelig hvis Nav var feilfritt. Nav er også i endring og jobber for å bli bedre.

Mediene er i stor grad med på å underbygge disse holdningene til Nav. De bør bruke sin rolle til å skape balanse i vinklingen.

I dette komplekse bildet kan man diskutere mange områder for utvikling. Kanskje bør utdanningen rette en større oppmerksomhet mot det reelle arbeidslivet og det samfunnet sosialarbeidere skal ut og jobbe i?

Det handler ikke kun om fysiske sikkerhetstiltak. Vi må se på det store bildet.

De som har et ansvar

Det bør kjempes for økt sikkerhet og ressurser. Det er for høye tall om trusler og angrep mot Nav-ansatte. Dessuten skjer det faktisk at folk er redde på jobb.

Jeg ønsker ikke å tone ned det svært alvorlige i at både barnevernsarbeidere og Nav-ansatte er blitt skadet og drept på jobb.

Nav-ansatte og fremtidige sosialarbeidere skal kunne jobbe under trygge forhold der de får brukt sin kompetanse til å løse samfunnsoppdraget de er gitt. Det vil jeg fremheve at samfunnet, politiske ledere, mediene og staten som arbeidsgiver har et ansvar for.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Nav
  2. Arbeidsliv
  3. Sikkerhet