Vi vil bygge sammen med våre egne barn. Byggeforbudet satte stopp for planene.

Det skal bli slutt på blokker forkledd som småhus.

Byggestoppen må oppheves frem til en ny regulering er politisk godkjent.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

På arkitektkontorene våre har vi arbeidet mye med prosjekter innenfor Småhusplanen i Oslo. Ofte er det familier som henvender seg til oss, da barna deres ønsker å bygge i hagen.

Nå er vi selv i den situasjonen – vi ønsker å bygge sammen med egne barn.

Noen av sakene vi har hatt, er nylig godkjent av Oslo kommune. Mens i andre saker vi har jobbet med i lengre tid, er søknaden tilfeldigvis ikke helt ferdigstilt før byggestoppen ble innført 6. april.

Datoen som hverken fagfolk eller tomteeiere var varslet om i forkant. Den plutselige byggestoppen slår dermed svært tilfeldig ut.

Anna Røtnes er partner i arkitektkontoret Praksis A. Einar Hagem er partner i arkitektkontoret Lundhagem. De er eiere av bolig i Småhusplanen.

Småhusplanen i Oslo omfatter ca. 28.000 boligeiendommer. Planen har siden 1995 utviklet seg med mindre justeringer og forbedringer gjennom de siste 27 årene.

Byrådet har bestilt en ny gjennomgang av denne reguleringen, men detaljene av innholdet i ny plan har ikke vært kjent før nå.

Byggeforbud over natten

Onsdag 6. april sendte Plan- og bygningsetaten forslaget til ny plan. Samtidig kom en uvarslet beskjed til samtlige småhuseiere om at det fra samme dato, innføres midlertidig forbud mot tiltak inntil ny reguleringsplan er vedtatt.

Forbudet kan vare i inntil fire år. Begrunnelsen er ikke forankret i at den gamle planen vil vanskeliggjøre innføring av ny plan, men baserer seg på at verdier kan gå tapt i mellomtiden. Dermed er det basert på en forhåndsvurdering om at det nye reguleringsforslaget vil bli vedtatt.

Kostnader som eierne allerede har hatt, går tapt uten noen form for kompensasjon

Byggestoppen innebærer at ingen søknader om ny bolig vil bli vurdert, selv om den kan være registrert med formell forhåndskonferanse i kommunen og har vært jobbet med i lang tid. Dette betyr at kostnader som eierne allerede har hatt til arkitekt, ansvarlig søker, overvannsberegninger og andre konsulenter, går tapt uten noen form for kompensasjon.

Vi er selv svært opptatt av miljøriktig utvikling av samfunnet. Som arkitekter jobber vi kontinuerlig med forslag til mer bærekraftig utbygging hvor tiltak til energisparing og lavere miljøpåvirkning vurderes.

Oslo trenger flere boliger

I planleggingen av nye miljøriktige boliger er det relevant å vurdere om færre skal bo på bakken og flere skal bo tettere og i høyden, slik byråd Hanna Marcussen (MDG) argumenterer for. Vi ønsker derfor høringen om ny Småhusplan for Oslo velkommen.

Men svarene er ikke gitt. Dette skal diskuteres og avklares i en åpen politisk prosess og gjennom en høringsrunde der ulike interessegrupper har anledning til å ytre seg. Derfor er det udemokratisk å innføre byggestopp over natten for alle de småhuseierne som har forholdt seg til gjeldende reguleringsplan i utviklingen av egen eiendom.

Det må være forutsigbarhet i lovverket og hvordan det forvaltes som gir innbyggerne mulighet til å planlegge for sin fremtid. Dersom man vil bruke et så inngripende virkemiddel som byggestopp, må den i det minste varsles i god tid. Slik kan påbegynte saker ferdigstilles og bli saksbehandlet i Plan- og bygningsetaten.

Vi er enige med Tone Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom, som mener beslutningen er overdreven: «Dette er overraskende aggressivt. Forbudet rammer veldig mange og kunne vært løst på en annen måte.» Selv om det er gjort en del unntak, mener Dahl en lang rekke «vanlige» Oslo-folk med byggeplaner vil bli rammet.

Byggestoppen må oppheves frem til en ny regulering er politisk godkjent.