Debatt

Kort sagt, mandag 4. februar

  • Debattredaksjonen

Ble barneavdelingen på Ullevål lagt ned? Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ble barneavdelingen på Ullevål lagt ned?

Professor Bjørg Marit Andersen hevder i Aftenposten 30. januar at «barnesykehuset ved Ullevål ble lagt ned i 2010». Innlegget er fullt av faktafeil og kan ikke stå uimotsagt.

Å si at avdelingen ble lagt ned i 2010 er en drøy påstand. Fortsatt behandles barn i alle aldre og med mange forskjellige diagnoser på Ullevål. Aktiviteten på den «nedlagte» avdelingen på Ullevål er i dag faktisk større enn noen gang tidligere, inkludert tiden før 2010.

Det hevdes at barn «ble overført til voksenavdelinger ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet». Sannheten er at ingen barn ble overflyttet til sengeposter for voksne. Noen diagnosegrupper ble i sin helhet flyttet til Barneklinikken ved Rikshospitalet. Et eksempel er barnekreft, som er relativt sjelden, men krever høyt spesialisert utredning og behandling. Oppsplittelsen av denne pasientgruppen på to sykehus før 2011 var uhensiktsmessig og totalt uforståelig sett fra et internasjonalt ståsted. Noen diagnosegrupper behandles i all hovedsak på Ullevål, mens barn med de fleste andre diagnoser fortsatt behandles på to steder, Rikshospitalet og Ullevål.

Påstander som «ni år med redusert sykehustilbud har alvorlige følger» bør dokumenteres med fakta, ellers aner vi målrettet desinformasjon.

Det vil være til barnas beste å samle all barnemedisin i Oslo på ett sted. Til dette trenges det blant annet store arealer. Hvor disse til slutt skal lokaliseres blir for tiden diskutert.

Bernward Zeller, barnekreftlege, Barne- og Ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt