Debatt

Israels ambassadør har rotet det til for seg selv | Hans-Wilhelm Steinfeld

  • Hans-Wilhelm Steinfeld
    Cand.philol., Partner, Corporate Communications a/s
Den israelske ambassadør Raphael Schutz' utsagn om nordmenn og Quislings etterkommere har skapt debatt.

Jødedeportasjonen under krigen drøftes i et rot av ansvar og skam i Aftenposten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Utgangspunktet var siterte utsagn i mediene fra Israels ambassadør Raphael Shutz om at nordmenn «var Quislings etterkommere». Det fikk meg til å kalle ham flåsete og arrogant. Nå legger jeg «rotehode» til karakteristikken.

  • Les Hans-Wilhelm Steinfelds første innlegg i denne debatten: Nei, vi er ikke Quislings barn

For ambassadøren skrev 26. april at han var feilsitert og misforstått, mens han spør: «Var Steinfeld klar over at premisset som lå til grunn for hans kritikk var uriktig?» Svaret er nei! Hvordan kunne jeg det? Jeg var jo ikke til stede da Israels ambassadør lot seg intervjue. Og det vet han!

Men det er elementært når man trår ut i omstridt lende med slike uttrykk å avtale om å få sjekke journalisters behandling av egne uttalelser for å unngå feilsitater og det ambassadøren hevder var en misforståelse. Hvorfor rykket han ikke ut og korrigerte seg selv før han selv ble kritisert av meg?

Mitt velmente råd til Israels ambassadør Raphael Schutz i hans nød av påstått feilsitering og misforståelser, er at han skaffer seg en ekstern medierådgiver trass i at ambassaden har en internt.

Israels ambassadør Raphael Shutz har lagt ut denne videoen på Facebook. Her forklarer han sitt tidligere innlegg:

Stene var respektløs

Forfatteren Øystein Stene besværet seg 24. april over meg under overskriften «Skam og selvbedrag»». Øystein Stene var respektløs i sin omtale av mitt motiv for å nevne min farsslekts vanskjebne som jøder under krigen: «Steinfeld legger sitt jødiske opphav i potten og håper å vinne ytterligere kredibilitet når han hevder det er meningsløst å anvende begrepet kollektiv skyld og ansvar i historisk analyse.»

Potten? Tror Stene han er i et pokerlag? Stenes saklige anliggende, da jeg avviste at vi alle er Quislings etterkommere, lød slik: «Det generelt å avfeie et begrep som kollektivt ansvar i årsaksforklaringer, er i praksis å oppgi enhver demokratisk tenkemåte.» Intet mer – intet mindre!

Dermed stempler Øystein Stene hele det allierte krigsforbryteroppgjøret mot nazismen etter andre verdenskrig.

Den norske stats ansvar

For nettopp avvisningen av ideen om kollektivt ansvar for det tyske folk var en bærebjelke i Nürnberg-dommen fra rettsoppgjøret i samme by. Stene forstår heller ikke at begrep som han mener rammer kollektivt nordmenn, som skam for jødedeportasjonene, ipso facto må og skal knyttes til gjerningsmenn og organisasjoner. Derfor rammet skammen norsk politi.

Det var grunnlaget for erstatningene til de dreptes etterkommere som Stortinget bevilget mot slutten av 1990-tallet etter initiativ fra Bondevik 1-regjeringen. Den erkjente at den norske stat bar et ansvar for jødedeportasjonene, selv om landet var okkupert. For norske politifolk sto for innbringelsene av de ulykkelige.

Men en norsk regjering eller et norsk storting kan aldeles ikke vedta at det norske folk kollektivt skulle føle skam for denne tragedien. Så Israels ambassadør står tilbake med toede hender etter å ha rotet det til for seg selv, mens Øystein Stene står tilbake som dilettant, sett med mine faghistoriske øyne.

Les også andre innlegg skrevet på bakgrunn av ambassadør Raphael Schutz utsagn om nordmenn og Quislings etterkommere:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Holocaust
  2. Jødehat
  3. Andre verdenskrig
  4. Vidkun Quisling