Debatt

Hva er problemet med hytteutbyggingen? | Terje Skjeggedal og Tor Arnesen

  • Terje Skjeggedal, professor, Institutt for arkitektur og planlegging, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Tor Arnesen, forsker, Østlandsforskning
Hytteutbyggingen følger retningslinjer fra 1960-tallet, skriver innleggsforfatterne.

Vi vet for lite både om hva som faktisk foregår som følge av det «nye» hyttelivet og om hvilke virkninger dette gir for natur og samfunn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatten i Aftenposten om hytteutbygging i fjellområdene de siste ukene følger oppgåtte spor: naturen og villmarken ødelegges av profittjagende utbyggere og ansvarsløse småkommuner. Det er ikke problemet. Utfordringen er at metoder, modeller og retningslinjer for hytteutbygging fremdeles er de samme som på 1960-tallet. Hverken politikken eller planleggingen er tilpasset dagens hytteliv.

Les også

Hytteutbygging raserer villmarken. Hvor lenge skal dette få fortsette? | Georg Fr. Rieber-Mohn

«Flerhushjemmet»

Hytteområdene har i flere tiår blitt bygget med boligstandard, helårsvei, strøm, vannforsyning og avløpsanlegg, ofte som dårlig planlagte og forvokste boligfelt. Flere og flere husholdninger disponerer flere bygninger med boligstandard. Hjemmet består av flere hus på ulike steder, som tilsammen danner «flerhushjemmet».

Les også

Vi ønsker mest mulig villmark, og mener vi har lykkes med dette | Tor Egil Buøen

Flerhushjemmet knyttes sammen av bilbasert «rekreativ pendling» i betydelig omfang. Dette gir store endringer og utfordringer på mange nivå. Likevel er det bare naturinngrepene og landskapsendringene i utbyggingsområdene som blir utredet og debattert. De uten tvil betydelige samfunnsmessige konsekvensene og mulighetene denne hytteutbyggingen gir, er det ingen som tar opp.

Mangler kunnskap

Utviklingen må ikke utelukkende ses på som etablering av «hyttefelt». Problemet med hytteutbyggingen er at vi vet for lite både om hva som faktisk foregår som følge av det «nye» hyttelivet og om hvilke virkninger dette gir for natur og samfunn, og dermed også om hva som kan gjøres for å styre disse prosessene i retning av bærekraftig utvikling.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Miljøpolitikk
  2. Hytteutbygging
  3. Samferdsel
  4. Natur