Vi avgjør selv om førerløse biler blir mareritt eller problemløser | Synne Homble

Som del av et kollektivt reisetilbud kan førerløse biler gjøre kollektive løsninger attraktive og redusere bilkøene, skriver Synne Homle, her avbildet foran en førerløs buss i California.

Det beror på evnen vår til å utnytte selvkjørende biler som del av kollektivtrafikken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mye tyder på at det blir mer, ikke mindre, biltrafikk når de selvkjørende bilene kommer, skriver Andreas Slettholm i Aftenposten 26. januar.

Om han får rett eller tar feil, beror på evnen vår til å utnytte selvkjørende biler som del av kollektivtrafikken.

Må kjøre sammen

En selvkjørende bil i seg selv løser ikke samfunnets klima- eller køproblemer. For å gi effekt, må selvkjørende biler deles. I stedet for å eie hver vår bil, bør vi kjøpe biltjenester når vi trenger dem. Smarte systemer bør koble sammen folk som skal samme sted, så vi ikke kjører alene. Dersom vi lykkes med dette, kan vi redusere både bilparken og biltrafikken.

Reise fra dør til dør

Selvkjørende biler og busser hører hjemme som en del av det kollektive reisetilbudet. I NSB-konsernet jobber vi med planene for å anvende ny teknologi til å tilby en reise som kombinerer tog eller buss, og for eksempel en selvkjørende bil som tar deg den siste kilometeren helt hjem.

I stedet for en reise fra stasjon til stasjon, vil vi tilby kundene en reise fra dør til dør. På den måten gjør vi kollektivtrafikken mer attraktiv, og flere kan la privatbilen stå.

Få tegn til mareritt

«Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lyser opp som et barn hver gang han får snakke om selvkjørende biler», kommenterer Andreas Slettholm. Det skal vi være glade for.

På kort tid har vi fått et regelverk i Norge som åpner for utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge. NSB-konsernets busselskap, Nettbuss, er blant dem som nå forbereder seg på testkjøring.

Andreas Slettholm kan merke seg at alle de kjente planene om uttesting av selvkjørende biler i Norge gjelder bruk i kollektivtrafikken, ikke privatpersoners kjøring.

Del av kollektivtilbudet

Ser vi på byrådets politikk for regulering av Oslo-trafikken, er det få tegn til at politikerne vil tillate selvkjørende biler å bli et mareritt for Oslo-trafikken, slik Slettholm frykter. Privateide selvkjørende biler vil møte de samme bompengeavgiftene og kjørebegrensningene som andre private biler.

Men tar vi regi i tide, kan aktører som Ruter og NSB-konsernet stå klare til å inkludere selvkjørende biler og busser i det kollektive tilbudet.

Teknologien må bli bedre

Før selvkjørende biler kan løse problemene våre, må teknologien bli bedre. Denne måneden ble Skandinavias første førerløse rutebuss satt i drift i Stockholm. Bussen er førerløs, men må ha en ansvarlig vert om bord. Og ruten bussen kan kjøre, er begrenset til en forhåndsprogrammert rute på 1,5 kilometer. Denne bussen løser ingen problemer i bytrafikken.

Det er mange teknologiske barrièrer som skal overvinnes før vi har fullt autonome kjøretøy. Mens vi venter på at teknologien blir klar, bør vi teste og lære hvordan førerløse biler og busser kan brukes til å bedre kollektivtilbudet.

Som individuelt leketøy kan førerløse biler bli et mareritt. Men som del av et kollektivt reisetilbud kan førerløse biler gjøre kollektive løsninger attraktive og redusere bilkøene.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.