Hvem skal løse deltidsfloken i helsesektoren? | Kari Ingstad og Nina Amble

Løsninger på deltidsfloken finnes. Det er opp til partene i arbeidslivet å bli enige, skriver artikkelforfatterne.

15 år med fokus på uønsket deltid, frivillig deltid og nå heltidskultur i helsesektoren har ikke gitt resultater.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sitt innlegg i Aftenposten 31. januar skriver administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter at deltid henger sammen med kultur og struktur. Det er vi helt enige i, og det er nettopp dette som må endres om man skal etablere en heltidskultur i bransjer med en sterk deltidskultur.

15 år med fokus på uønsket deltid, frivillig deltid og nå heltidskultur i helsesektoren har ikke gitt resultater. De siste ukenes utspill fra partene i arbeidslivet tyder på at resultatene heller ikke vil komme i nærmeste fremtid.

Kari Ingstad, Nord Universitet

Helg og heltidskultur

Brattens utspill om 4000 kroner for en helg, er nok en tabloid formulering. Slik det kontekstualiseres, hopper Bratten over hele poenget. Helgen som eventuelt koster 4000 kroner må ligge i en grunnturnus som gir «bra arbeid» og hele stillinger. Enkel matematikk sier at 20 prosent av arbeidstiden må ligge på helg for å få en heltidskultur der pasientene har behov 24/7.

Ledere fra arbeidstagerorganisasjonene argumenterer for medbestemmelse. Vi undrer oss: Vil de være villige til å se på løsninger som legger nok timer i helg til å gi heltidskultur?

Nina Amble, Oslo Met-Storbyuniversitetet

Løsninger finnes

Ulike turnusordninger kan gi til heltidskultur: Langvakter, 3–3 turnus og hyppigere helgejobbing er noen eksempler. Løsninger finnes, det er opp til partene i arbeidslivet å bli enige. Felles for alle turnusordninger er at de har både fordeler og ulemper. Dagens ordning med seksukers turnus og jobbing hver tredje helg har sine ulemper: Mye deltid, midlertidig ansettelser, korte vakter, uforutsigbar arbeidstid og lønn, samt hull i turnusen gir stort behov for vikarer og et evig press på ansatte om å jobbe ekstra.

Arbeidet i helse- og omsorgstjenesten er i dag dårlig organisert; det er ikke arbeidet i seg selv som sliter ut folk, men organiseringen av det. Og hvem tar ansvaret for å gjøre noe med dette?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.