Debatt

Kort sagt, fredag 30. november

  • Debattredaksjonen

Forsvaret og forskning på kvinner. Eiendomsskatt sikrer byens velferd. Alternative ulvefakta fra Senterpartiet. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forskning på kvinner?

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Forsvarssjefer i Norge har grunnleggende avtjent verneplikt. Jenter har inntil nå ikke hatt verneplikt. Med andre ord: Jenter har vært avsondret fra toppjobben. Av gode grunner? Neppe. Uvilje? Ja, kanskje. Det burde forskes på. Redaktør Helge Lurås har kalt det et eksperiment.

Under krig blir jentene utkalt, slik de ble under siste verdenskrig. Men etter krigen ble portene stengt: Pussig. Hvorfor? Er ikke det også et godt forskningsprosjekt?
I 1977, da kvinnene formelt slapp til, var det kun som en rett, ikke en plikt. Hm?
Grunnlovens §119 sier: «Enhver Statens borger er i alminnelighet like forpliktet til i en viss tid å verne om sitt Fedreland, uten hensyn til fødsel eller formue». Det er teorien. I praksis er kvinner en salderingspost på forsvarssektoren. Stortinget har vært den verste bremseklossen.

I 2015 fikk vi kjønnsnøytral verneplikt. Det tok sin tid.

Og: Hvis ja til verneplikt, burde ikke unge fra alle miljøer avtjene en form for «verneplikt» for de verdier og det demokratiet vi er så stolte av? Tre måneder for alle tyveåringer som bor i Norge? Kan vi få Stortinget med på det? Her trengs ingen forskning. Bare penger.

Liv Hegna, Oslo


Eiendomsskatt sikrer byens velferd

I Aftenposten 25. november skriver Høyres Øystein Rikheim Sundelin at eiendomsskatt ikke finansierer velferden i byen vår. Men faktum er at eiendomsskatten finansierer både flere hjemmehjelpere, gratis aktivitetsskole og nye barnehageplasser. Det vet Høyre, for de har kuttet i disse tiltakene i sine budsjettforslag.

Oslo Høyres kroniske motstand mot eiendomsskatt stiller seg også i et litt pussig lys med tanke på at de selv åpner for å bruke eiendomsskatt frem til 2027 i valgprogramforslaget sitt. Eiendomsskatt bidrar til å sikre velferd. Det vet alle de høyrestyrte kommunene i landet som har eiendomsskatt, det vet vi – og det vet Oslo Høyre.

Robert Steen, finansbyråd (Ap)


Alternative ulvefakta

«Ulvebestandens opprinnelse skal utredes av NTNU Vitenskapsmuseet», melde Miljødirektoratet 12. november. Dette skulle i utgangspunktet ikkje tilseie at mange augnebryn vert heva. Men når temaet er ulv, veit vi at sjølv den mildaste sommarbris kan få blodet til å koke. Når medlemmar av nasjonalforsamlinga sår tvil om uavhengige forskarar er i stand til å gjere jobben sin, er det likevel på tide å skru ned temperaturen.

Utgreiinga skal kartleggje det genetiske opphavet til den norske og sørskandinaviske ulvestammen. Bakgrunnen er at det har versert teoriar om at ulven vart sett ut ein gong i perioden 70–90 talet, og ikkje har innvandra naturleg. Etter ein open anbodsprosess har oppdraget gått til eit team av forskarar ved NTNU, under leiing av professor Hans K. Stenøien.

Til Nationen 26. november seier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) at «det er veldig uheldig at han er satt til dette oppdraget». Stortingsrepresentant Sandra Borch (også Sp) uttaler at oppdraget er «et klart brot på stortingsvedtaket om en uavhengig granskning».

Representantane stolar ikkje på professor Stenøien, fordi han tidlegare har skrive ein kronikk om kva det eigentleg vil seie å vere ein «norsk» dyreart. Så vidt eg kan sjå er det ingenting uvitskapleg ved noko av det han skriv i der.

På spørsmål om kva verdi arbeidet til Stenøien m.fl. vil ha på bakgrunn av dette, svarar Mehl at «det kommer så klart an på hva konklusjonen er». Senterpartiet meiner altså at eit forskarteam som ut frå faglege kriterium har vunne ein anbodskonkurranse om eit forskingsoppdrag ikkje er til å stole på. Med mindre forskarane konkluderer på ein måte som er i tråd med Senterpartiets politiske mål.

Kanskje hadde det enklaste vore om alle forskingsoppdrag om ulv i dette landet rett og slett vart satt ut til partikontoret til Senterpartiet? Så ville vi i det minste sikra oss konklusjonar som var i tråd med partiet sitt programfesta syn: Å utrydde all ulv frå norsk natur. Då er det sjølvsagt irriterande om uavhengig forsking kjem i vegen.

Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og miljødepartementet (V)


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Eiendomsskatt
  3. Verneplikt
  4. Ulv
  5. Debatt