Debatt

Kort sagt, søndag 25. november

  • Debattredaksjonen

Eiendomsskatten skaper større problemer enn den løser. Ungdomsorganisasjonen Press vil gi dårligere barnevern. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Eiendomsskatten skaper større problemer enn den løser

I Aftenposten 8. november skriver finansbyråd Robert Steen fra Arbeiderpartiet blomstrende om eiendomsskatten han innførte i 2016. At det er denne ekstraskatten for byens boligeiere og næringsdrivende som har gitt oss den velferden vi har i dag, er en svært selektiv historiefortelling. I hvert fall hvis byrådet nå må betale tilbake hundrevis av millioner fordi de hadde hastverk med å få innført skatten og er blitt dømt for dette hastverket i lagmannsretten. Blir det resultatet risikerer vi kutt i velferden for å finansiere dårlig politisk håndverk.

Tidligere var Arbeiderpartiet og Høyre enig om at Oslo ikke burde kreve inn eiendomsskatt, men i samarbeidet med SV, MDG og Rødt henter Ap nå inn 1,6 mrd. i året. Politikere burde heller prioritere i sine egne budsjetter før vi krever at boligeierne skal gjøre prioriteringer i sine. God og bærekraftig velferd får vi bare når vi forvalter skattepengene med nøkternhet og forsiktighet.

Øystein Rikheim Sundelin, nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyre (H)


Press vil gi dårligere barnevern

Press, Redd Barnas Ungdomsorganisasjon, lar seg provosere over at Fremskrittspartiet ikke gir barnevernet ansvaret for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år. De henviser til artikkel 20 og 22 i barnekonvensjonen. Det står ingenting her om at asylsøkende ungdommer har krav på omsorg fra barnevernet. Det står heller ingenting om at man ikke kan gi forskjellig tilbud tilpasset asylsøkerens alder.

Alle barn og unge har krav på tilstrekkelig omsorg, det har også disse ungdommene. Barnevernet er allerede under enormt press, og det er fra før umulig å rekruttere nødvendig kompetanse. Å overføre enda flere til barnevernet vil svekke barnevernet, det er ingen tjent med. Man skulle tro at Press ønsket å tenke på alle barns beste, og dermed legge bort sin symbolpolitikk, som vil gi et dårligere tilbud til alle.

Jon Engen-Helgheim, innvandringspolitisk talsmann (FrP)

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt