Debatt

Norsk klimastrategi skyver store belastninger over på fattige mennesker | Hanne Svarstad og Tor A. Benjaminsen

  • Hanne Svarstad
    Sosiolog og professor ved Oslo Met
  • Tor A. Benjaminsen
    professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Statsminister Erna Solberg besøkte regnskogen i Amazonas i april i år.

Vi er grunnleggende uenige med klima- og miljøminister Ola Elvestuen om regnskogmilliardene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den 7. mai ga vi i kronikken «Norsk klimapolitikk rammer de fattigste» et eksempel fra Tanzania på hvordan den norske klima- og skogsatsingen rammer de fattigste, og særlig kvinner. Dette står i kontrast til norske myndigheters presentasjoner av det samme pilotprosjektet i Tanzania. Uten belegg har de fremhevet det som spesielt vellykket.

I sitt svar 16. mai hevder klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) at satsingen som helhet har gitt gode resultater, og at vår kritikk er basert på et eksempel som ikke er representativt. Ministerens medarbeidere burde imidlertid kjenne til publiseringer i seriøse fagtidsskrifter med lignende funn fra andre områder.

Hanne Svarstad, prof., Oslo Met
Tor A. Benjaminsen, prof., NMBU

Ironisk nok kommer Elvestuens svar dagen etter at Riksrevisjonen presenterte sin rapport, som konkluderer at klimaresultatene er usikre og at det blant annet ikke har vært tilfredsstillende oppfølging for å unngå at fattige blir fattigere.

Regnskogsatsingen mangler en holdbar strategi for å forstå hva som skjer og å lære av feil. Dybdekunnskap om gjennomføringen på bakkenivå burde stått sentralt, og ikke minst i pilotprosjekter.

Elvestuen påstår at Norges pengestøtte hovedsakelig går til land som greier å redusere avskogingen. Men hittil har langt over halvparten av pengene gått til forberedende tiltak som i Tanzania og en rekke andre land. Bare tre land har mottatt resultatbaserte utbetalinger. Også her er det avdekket store problemer – ikke minst med å unngå at sårbare grupper blir negativt berørt.

Vi deler Elvestuens bekymring for globale klimaendringer, og vi er enig i at det er viktig å ta vare på tropeskog. Derimot er vi grunnleggende uenige i en norsk klimastrategi som skyver store belastninger over på fattige mennesker, mens Norge tar et beskjedent ansvar for egne utslipp. Vi fastholder derfor at klimakolonialisme er en dekkende betegnelse både for eksempelet vårt og for hele regnskogsatsingen.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Klimapolitikk
  2. Tanzania
  3. Bærekraft