Debatt

Det normale er tro |Espen Ottosen

Har menneskene et medfødt instinkt for å tro på en skaper, spør Espen Ottosen. Plinio Lepri

Færre og færre nordmenn er kristne. En kartlegging som Norsk Monitor har gjort viste nylig at kun én av fire mellom 15 og 25 år tror på Gud.

«Ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis», uttalte en gang den ateistiske astronomen Carl Sagen. Påstanden dukker ofte opp i debatter om forholdet mellom ateisme og gudstro. Mange er overbevist om at det både er unaturlig og ufornuftig å tro – og tenker at gudstro stort sett skyldes indoktrinering fra omgivelsene.

Men kanskje det motsatte egentlig er tilfelle. Psykologen Justin L. Barrett argumenterer i boken Born Believers for at mennesker blir født med et religiøst instinkt. I så fall kan årsaken til at folk slutter å tro på Gud i vårt samfunn være at de lærer at gudstro er tåpelig.

Urimelig valgDe færreste har lyst til å tro på noe som er i strid med vitenskap og rasjonalitet. Slik sett forstår jeg at en 16-åring,som får beskjed om at oppdatert naturvitenskap utelukker Gud, finner det vanskelig å holde fast på en kristen tro.

Mange ser en sterk motsetning mellom gudstro og vitenskap. En rekke medier slo opp for noen måneder siden at islandsk ungdom forkaster Gud. En undersøkelse Det islandske humanetiske forbund gjennomførte viste nemlig at 93,9 prosent «tror universet ble skapt av Big Bang», seks prosent svarte «vet ikke» eller «annet», mens ingen av respondentene svarte at Gud skapte universet (Nettavisen 17/1 2016).

Men det er urimelig å be folk om å krysse av for enten Big Bang eller Gud som skaper – noe som fremgår av undersøkelsen Nettavisen viste til. Den viste nemlig også at 42 % under 25 år regnet seg som kristne.

Mange fysikere og biologer tror på Gud og aksepterer samtidig Big Bang-teorien. Ja, de mener det er rimelig å gi to typer forklaringer på universets eksistens. Gud kan være ansvarlig for Big Bang på samme måte som jeg kan være årsaken til et nybakt brød. Min brødbaking utelukker jo ikke det faktum at brødet ble til i en stekeovn.

Les også

Fersk undersøkelse: To av ti personer under 30 år definerer seg som kristne

Bieffekt av evolusjonen?

Noen ateister aksepterer at mennesker har et religiøst instinkt. Nyateisten og biologen Richard Dawkins mener at evolusjonslæren kan forklare hvorfor så mange tror på Gud. Han mener at gudstro kan ha vokst frem som en slags bieffekt av evolusjonen.

I så fall er løsningen å lære å undertrykke instinkter og følelser som tilsier at det eksisterer en skaper. Det blir viktig å tenke at Gud ikke finnes selv om vi skulle «føle» det slik. Men våre følelser og instinkter sier ofte noe sant om virkeligheten, og Gud kan opplagt eksistere selv om vi er født med et religiøst instinkt. Som Barett sier: «La oss tenke oss at vitenskapen kan gi en overbevisende forklaring på hvorfor jeg tenker at min ektefelle elsker meg – skal jeg da slutte å tro at hun gjør det?»

Jeg tror det er naturlig å tro på Gud av flere grunner. Finnes Gud, er det ikke underlig om vi har en religiøs lengsel. Eller at det finnes et univers i det hele tatt – med lover vitenskapen kan finne ut av. At naturvitenskap er mulig, gjør det naturlig å tro på en lovgiver bak naturen.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les flere artikler av Espen Ottosen:

 1. Les også

  Ønsket om å hjelpe fortvilte mennesker kan ikke trumfe alle andre hensyn

 2. Les også

  En tvilende ateist

 3. Les også

  Vitenskapen har forbedret verden, men gjør oss ikke til bedre mennesker 

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. SID

  Kristendommen er grunnlaget for naturvitenskap

 2. SID

  Naturvitenskapen trenger ikke kristendommen

 3. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 16. november

 4. VITEN

  Evolusjonsbiologer på steroider

 5. KRONIKK

  Kronikk: Motstanden mot vitenskapen må tas på alvor

 6. KULTUR

  – Jeg har to nyheter, én dårlig og én god: Universet vil vare evig. Og Gud finnes ikke. Sannsynligvis.