Gi gutter samme tilbud om HPV-vaksine som jenter! | Carita Teien og Sveinung Wergeland Sørbye

Mens jenter i alderen 12-26 år får gratis HPV-vaksine, blir tilbudet til gutter begrenset til 7. klassetrinn.

Menn og kvinner burde ha samme rett til beskyttelse mot kreft.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

For første gang i høst får gutter i 7. klasse tilbud om gratis HPV-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Samtidig er det ti-årsjubileum for bruk av HPV-vaksinen for jenter, som de siste årene er blitt gitt gratis til jenter fra 12-26 år.

Carita Teien, organisasjonsrådgiver i Munn- og halskreftforeningen

Folkehelseminister Åse Michaelsen fikk nylig spørsmål på TV2-nyhetene om hvorfor guttene ikke får det samme utvidede tilbudet som jentene. Hennes svar var at det viktigste nå er å sørge for god vaksinedekning hos jentene. Hun mener dette indirekte gir god nok beskyttelse hos guttene.

Gratis vaksine til 7. klasse gutter

At også gutter i 7. klasse nå får tilbud om vaksinen, er en følge av forskning som de senere årene har vist en klar kobling mellom HPV-infeksjon og kreft i munn, svelg, penis og anus. Generelt er det 100 gutter i hvert årskull som vil utvikle kreft som følge av HPV, og vaksinen vil følgelig kunne beskytte 100 gutter i hvert årskull. Ved å gi HPV-vaksine til 10 årskull med gutter, kan vi forebygge inntil 1000 tilfeller av kreft hos menn.

Les også

Når penis må amputeres | Ingeborg Senneset

Sveinung Wergeland Sørbye, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Til tross for disse tallene har Regjeringen altså besluttet å kun prioritere ett årskull, og gutter som er 13 år eller eldre må betale de 4000 kronene det koster ut av egen lomme.

Svak argumentasjon

Argumentasjonen er at den gode vaksinasjonsdekningen hos jenter (som for øvrig ligger på rundt 80 prosent mot 90-95 prosent for de andre barnevaksinene) gir en flokkimmunitet hos guttene. Dette er svak argumentasjon.

Les også

Gutter i 12-årsalderen får tilbud om vaksine som kan motvirke kreft i penis og munnen

Blant jenter 20-26 år er det så langt bare 50 prosent som har takket ja til vaksine. Best mulig infeksjonskontroll i befolkningen gis ved å bryte smittekjeden i begge ledd. Ofte er det guttene som fører HPV-smitte videre til jenter. Gutter som foretrekker eldre jenter, vil ikke være beskyttet; gutter som reiser til land med lav vaksinedekning, vil ikke være beskyttet. For menn som har sex med menn, hjelper det lite at 12 år gamle jenter får gratis vaksine.

Høye behandlingsutgifter

Behandling av kreft er en kostbar affære for samfunnet. Ikke bare for helsevesenet, men også for hver enkelt kreftpasient som må lide seg gjennom dette. Smerte, engstelse, tapt arbeidsinntekt og tapt livskvalitet som følge av behandlingen.

Les også

Også minoritetskvinner bør ta HPV-vaksine | Friha Aftab

Her har vi altså en situasjon der vi har en vaksine som vi vet beskytter! I hele ti år har vi gitt den til jentene gratis. Det viktige nå er ikke som Åse Michaelsen sier, å fortsette som før. Menn og kvinner har samme rett til beskyttelse mot kreft, og gutter i alderen 12-26 år bør får samme tilbud om gratis HPV-vaksine som jentene har fått. Dette vil redusere forekomsten av kreft som skyldes HPV hos begge kjønn.

Her kan du lese flere artikler om HPV-virus og vaksine:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.