Konsernsjef i NSB svarer på Vy-kritikken: Vi er ikke lenger Norges Statsbaner | Geir Isaksen

  • Geir Isaksen
Sammen vil NSB og Nettbuss tilby reiser hele veien fra dør til dør, ikke bare til og fra stasjonen eller holdeplassen, skriver Geir Isaksen.

Derfor samler NSB tog- og bussvirksomheten under felles merkevare.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nyheten om at NSB og Nettbuss skifter navn til Vy, har skapt mye engasjement det siste døgnet.

Endring av kjente merkevarer blir sjelden møtt med hurrarop. Mange i Norge har et nært forhold til navnet og merkevaren NSB. Vi er glade for at mange er opptatt av hva vi driver med. Det viser at vi er en viktig del av folks hverdag.

NSB er et selskap med lange tradisjoner og en historie som går helt tilbake til 1883. Det er vi stolte av. Den solide erfaringen og kunnskapen NSB har om kollektivreiser, bygger vi videre på når vi nå retter blikket fremover.

Les også

Posten brukte over 300 mill. på navne- og logoendring da Sp satt med «postministeren»

Ikke lenger Norges Statsbaner

Vi forstår at det kan ta tid å venne seg til det nye navnet vårt, Vy. Vi er imidlertid trygge på at et nytt, felles navn for tog og buss er et riktig og ikke minst viktig valg. Vi endrer oss for å gjøre det enklere å reise miljøvennlig.

Det er flere grunner til at Norges Statsbaner ikke lenger er et dekkende navn på virksomheten vår. NSB er nå et av flere togselskaper som konkurrerer om å kjøre tog i Norge. Vi har ansvar for kundene, men eier ikke banene, signalanleggene, stasjonene eller togene. NSB-konsernet er også Norges største busselskap, Nettbuss, og vi kjører tog og buss i både Norge og Sverige.

Samtidig utvikler transportbransjen seg raskt, og kundene har nye behov som vi vil løse. Vi vil skape fremtidens transportløsninger ved å samle buss- og togtilbudet, utvikle nye digitale løsninger og utforske flere transportmidler.

Konsernsjef i NSB, Geir Isaksen, under presentasjonen av nytt felles navn for NSB og Nettbuss.

Sammen vil NSB og Nettbuss tilby reiser hele veien fra dør til dør, ikke bare til og fra stasjonen eller holdeplassen.

Vår nye merkevare Vy beskriver våre fremtidsutsikter. Vi har vyer og ambisjoner på vegne av kundene våre. Vi vil skape et bedre samfunn ved å gjøre det enklere å reise kollektivt og miljøvennlig og klare seg uten å eie egen bil.

Vy uttrykker også at vi gir våre kunder opplevelser og utsikter på reisen. Det er et norsk navn, det er kort og enkelt, og det beskriver at vi er på vei inn i noe nytt.

Les også

Ny NSB-logo: – Det er vanskelig å se hva som står her. Er det «VM»?

En kostnad som lønner seg

Det koster å gjennomføre store endringer. Vi har estimert at arbeidet med og utrullingen av en ny, felles merkevare vil koste mellom 220 og 280 millioner kroner, som vil fordeles over tre–fire år. Det er på linje med andre norske selskapers kostnader til denne type prosesser.

En merkevare er mye mer enn hva vi skal hete, logo og farger. Vi går gjennom en stor endringsprosess, og vi skal blant annet utvikle en felles salgskanal for tog og buss, få nye uniformer, endre utseende på alle tog, busser og bybiler, og tilpasse organisasjonen slik at vi kan jobbe bedre sammen til det beste for kundene.

Les også

«Når NSB blir til Vy, burde vi vel også revurdere «Norge», som er gammelmodig og ikke lenger særlig dekkende»

Enklere å reise kollektivt

Alle endringene vi gjør, har ett mål for øye: å gjøre det enklere for kundene våre å reise kollektivt. Du trenger ikke å være bekymret for at ambisjonene våre for fremtiden og vårt nye navn går på bekostning av kvaliteten og punktligheten til buss og tog. Det er alltid vår første prioritet å sørge for at reisen din er punktlig, trygg, enkel og behagelig.

En ny, felles merkevare er et viktig virkemiddel for å nå vårt mål om å gjøre det enklere å reise kollektivt og enklere for dem som kjøper transport på anbud, å forstå hvem vi er. Det styrker konkurransekraften vår. Vi mener det er en god og viktig investering og en investering som kommer kundene våre og samfunnet til gode.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter