Debatt

Kritikken mot Nasjonalmuseet: Stortinget må på banen

  • Fredrik Torp
    Sivilarkitekt MNAL, Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet
Det nye Nasjonalmuseet fremstår som en ugjennomtrengelig labyrint, skriver arkitekt Fredrik Torp i Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet. Her fra romplanen over 2. etasje. (Kilde: Nasjonalmuseet / Museumsnytt)

Nå er det viktigere enn noen gang at beslutningstagerne tar inn over seg hvilken betydning Nasjonalgalleriet vil ha som integrert del av Nasjonalmuseet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Det nye Nasjonalmuseet fremstår som en ugjennomtrengelig labyrint, skriver arkitekt Fredrik Torp i Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet. Her fra romplanen over 2. etasje. (Kilde: Nasjonalmuseet / Museumsnytt)
- Nasjonalgalleriet (i bakgrunnen) kan tilby nettopp de kvaliteter som Nasjonalmuseet sårt savner: Kulturhistorisk identitet og oversiktlige utstillingsarealer, skriver arkitekt Fredrik Torp i Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet.

Stor makt og dårlig vurderingsevne var grunnlaget for at Trond Giske som kulturminister i 2008 iverksatte en plan om nedlegging av Nasjonalgalleriet. Flere og flere tar inn over seg at museet som er under realisering på Vestbanen har betydelige mangler som utstillingssted for kunst.

En ugjennomtrengelig labyrint

I siste nummer av «Museumsnytt» er planene for utstillingene i det nye Nasjonalmuseet omsider presentert. Planene viser hele 90 utstillingsrom fordelt på to etasjer. Kunsthåndverk og design belegger 32 rom i 1. etasje, 58 små og større rom er klemt inn i annen etasje og gir plass til malerkunsten fra 1500-tallet til i dag.

Les saken i Museumsnytt og se romplanen for de to etasjene her: Alt under samme tak

Planen fremstår som en ugjennomtrengelig labyrint. Dette kronologisk baserte museumskonseptet legger opp til en vandring gjennom en sammenhengende og meget lang rekke av rom og mangler et fattbart og ordnet kommunikasjonssystem med nødvendige pausearealer som gjør det mulig å orientere seg. Vi hadde forventet mer kreative og inviterende løsninger i et nytt Nasjonalmuseum.

Kritikken

Planene har straks fått sterk kritikk:

  • Kunstanmelderne Kjetil Røed (Aftenposten) og Lars Elton (VG/Dagsavisen) vender tommelen ned for den nye samlingsutstillingen.
  • Museumsdirektøren Erlend Høyersten ved Aros i Aarhus, radbrekker planene med kraftsatsen «Dødsstøt for nytenkning».
  • Arkitekturanmelder i Morgenbladet, Gaute Brochmann, mener «det er som om man har begynt med en stor lagerhall og puttet inn en haug med små rom».

Det er også beklagelig at museet mangler plass til nye donasjoner eller utvidelser.

Grep må foretas

Selv om det kan synes sent å endre på det som er under bygging på Vestbanen og sannsynligvis også sent med hensyn til rominndeling og struktur på utstillingsarealene, mener Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet at situasjonen er så kritisk at grep må foretas:

Innholdet i 20 rom i 2 etasje må flyttes ut av det nye museet og over til Nasjonalgalleriet; eller rettere sagt: Innholdet kan forbli i Nasjonalgalleriet. Da kan (deler av) Stein Erik Hagens innholdsrike Canicasamling integreres i samtidskunsten og muligheter for nye innkjøp eller donasjoner finne sted.

Umistelig

Nasjonalgalleriet kan tilby nettopp de kvaliteter som Nasjonalmuseet mangler: Kulturhistorisk identitet og oversiktlige utstillingsarealer i et praktbygg som det norske folk har sterk tilknytning til. Dessuten kontakt til rekreasjon i grønne arealer: Tullinløkka.

Det er nå viktigere enn noen gang at beslutningstagerne, det vil si Stortinget, tar inn over seg hvilken betydning Nasjonalgalleriet vil ha som en integrert del av Nasjonalmuseet – hvis det forvaltes på den riktige måten.

Slik planene er vist i «Museumsnytt», blir den nye nasjonalmuseumsbygningen fylt til randen av sine egne samlinger. Det betyr at dette svære museet faktisk har et plassbehov. Som supplement til det nye museet vil Nasjonalgalleriet vise seg å være umistelig!


Les mer om

  1. Nasjonalmuseet
  2. Nasjonalgalleriet
  3. Kultur