Debatt

Destruktive krefter i Kristen-Norge samles på Oslo symposium. Hvor er kritikken fra venstresiden? | Andreas C. Halse

  • Andreas C. Halse | Daglig Leder I Svenssonstiftelsen
Det vitner om manglende selvtillit når venstresiden ikke klarer å kritisere regjeringens omfavnelse av kristenfundamentalisme, mener Andreas C. Halse.

Listhaug, Isaksen og Hareide står på gjestelisten - sammen med kristenfundamentalister.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Det vitner om manglende selvtillit når venstresiden ikke klarer å kritisere regjeringens omfavnelse av kristenfundamentalisme, mener Andreas C. Halse.

Norsk venstreside har en lang historie bak seg i kampen for et samfunn som skiller stat og religion, og som beskytter mennesker mot overgrep med religiøse fortegn.

I løpet av de siste årene har imidlertid venstresiden måtte tåle mye kritikk for sitt manglende engasjement for den uretten som skjer i ulike muslimske miljøer.

Jeg er selv blant dem som mener at venstresiden bør prioritere kampen mot religiøs undertrykkelse høyt. Det er få krefter som er i stand til å få så stor makt over livene til folk og sørge for så stor grad av ufrihet, som den undertrykkelsen som søker legitimitet i en høyere makt så vel som tradisjoner og mektige sosiale strukturer.

Destruktive, hjemlige krefter

Den religiøse undertrykkelsen som rammer mange med minoritetsbakgrunn, og spesielt kvinner, står i direkte motsetning til venstresidens idealer om frihet, menneskeverd og likestilling.

Allikevel må ikke kritikken om manglende engasjement mot undertrykkelse i muslimske miljøer skremme venstresiden fra å fortsette sin kamp mot den kristne fundamentalismen. Også den fører til ufrihet, sosial kontroll og trangere rammer for alle som ikke passer inn i deres intolerante verdensbilde.

Et sted der mange av de mest destruktive kreftene i Kristen-Norge samles er på Oslo symposium (arrangementet foregår i starten av mars i Oslo Spektrum).

At regjeringsmedlemmer ukritisk stiller opp på et slikt arrangement er å gi legitimitet til et kritikkverdig verdenssyn, mener Andreas C. Halse.

At kritikken fra norsk venstreside har uteblitt mot dette arrangementet er vanskelig å forstå. Spesielt all den tid både Sylvi Listhaug, Torbjørn Røe Isaksen og Knut Arild Hareide står på gjestelisten.

Spesiell gjesteliste

En av æresgjestene til arrangementet i år er den tidligere amerikanske presidentkandidaten og republikaneren Mike Huckabee. Huckabee er blant annet kjent for å ha uttalt at skoleskytinger kan skje fordi USA «har fjernet Gud fra skolene». Man kan med andre ord skylde seg selv.

Mannen er ikke bare invitert, men kommer både for å snakke og motta en ærespris av arrangørene.

Blant æresgjestene på årets Oslo symposium er republikaneren Mike Huckabee.

En som preger symposiumets egne reklameplakater, er den selvutnevnte healer og alternativgründeren Svein-Magne Pedersen.

Selv om han i ettertid har forsøkt å presisere at han ikke er mot skolemedisin, står han fortsatt bak standpunkter som at cellegift og stråling mot kreft er «barbarisk» og at «hans resultater med Guds kraft er mye større».

En annen som vet å sko seg på sine trosfeller, er Jan Hanvold - pengepredikanten som har samlet inn over en milliard kroner på de 15 siste årene. Mye av det fra ensomme minstepensjonister i bytte mot frelse og fellesskap.

  • Espen Ottesen om «pengepredikanten»: Å gi penger til Visjon Norge gir ikke Guds velsignelse. Jan Hanvold fremstår grisk og dypt uetisk

I tillegg kan man selvsagt nevne den alltid frittalende Nina Karin Monsen, som mener homofile forhold har lavere verdi enn heterofile, er motstander av homofile som omsorgspersoner fordi de «planlegger å utstyre barn med et handicap» og mener at barn nå ofres på «de homofiles alter».

Ukritiske regjeringsmedlemmer

Det er ikke mulig å komme bort fra at regjeringen er med på å legitimere konferansen og verdiene den representerer ved et så symboltungt oppmøte. Det er ingen grunn til at venstresiden skal sitte stille i båten i denne saken.

Det er viktig å stå på riktig side i møte med den nye undertrykkelsen med sosial kontroll og ufrihet i muslimske miljøer, men det betyr ikke at vi kan glemme den religiøse fundamentalismen som er hjemmelaget.

Korrigering: I den første versjonen av innlegget stod det at Svein-Magne Pedersen kommer på Oslo Symposium. Dette er Aftenposten blitt informert om at ikke er riktig, og opplysningen er derfor tatt ut.

Twitter: @achalse

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Internrevisjonen
  2. Religion