Klimaendringer handler ikke om å tro, Hagen | Tallaksen, Lacasce, Stordal og Etzelmüller

Kloden vår er i ferd med å bli syk, og vi gjør klokest i å lytte til dem som har mest kunnskap for å ta de rette valgene, i respekt for fremtidige generasjoner, skriver artikkelforfatterne.

Når Carl I. Hagen sier at det er liten grunn til å tro at menneskelig aktivitet har nevneverdig påvirkning på klimaet, fornekter han vitenskapen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Klimavitenskapen har gjort store fremskritt de siste tiårene, samtidig med at klimaet er i rask endring.

Vi skal være glad for det første og bekymret for det siste.

Det er en kombinasjon av de to som gjør at klimaforskerne nå er sikre på at dagens klimaendringer for en stor del er menneskeskapte.

Absurd beskyldning

Carl I. Hagen betviler dette.

I Aftenposten 12. januar tar han til motmæle mot «En Nils Chr. Stenseth» ved Universitetet i Oslo.

Professor Stenseth er en av Norges mest anerkjente og innflytelsesrike forskere. Stenseth har vært preses ved Det Norske Vitenskapsakademiet, han leder et Senter for Fremragende Forskning og har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser.

Hagen påstår at Stenseth «lyver» når han sier at «de pågående klimaendringene er basert på solid vitenskapelig arbeid». Det fremstår som en absurd, men desto mer alvorlig beskyldning fra en av våre politikere.

Påstander som er direkte feil

Hagens påstander om Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er direkte feil.

IPCC består av et internasjonalt team av uavhengige forskere, som hvert fjerde år går gjennom alt publisert materiale fra forskere over hele verden og dernest skriver en syntese av funnene. Denne syntesen er igjen gjenstand for en kritisk gjennomgang av andre forskere før den publiseres.

IPCCs siste rapport «Climate Change 2013 – The Physical Science Basis» definerer hvor verden står i dag i forståelsen av klimaendringene.

Hva er det med klimaforskningen som er så provoserende?

Hagen refererer til flere kilder han som lekmann har mer tillit til. Et av nettstedene han henviser til er Nongovernmental International Panel on Climate Change, som er en gren av The Heartland Institute, en liberal tenketank i USA.

I 90-årene støttet de kampanjer som argumenterte mot skadevirkninger av røyking – med støtte fra tobakksindustrien. Nylig har de involvert seg i klimadebatten – med støtte fra oljeindustrien.

Dette kan man lese mer om i bøker som Merchants of Doubt av Naomi Oreskes og Erik M. Conway samt This changes everything av Naomi Klein.

Hagen refererer videre til Donna Laframboise, en canadisk journalist som er skeptisk til menneskeskapte klimaendringer. Hun har ingen bakgrunn fra klimaforskning, så hvorfor skal vi lytte til henne?

Lytt til dem med mest kunnskap

Hva er det med klimaforskningen som er så provoserende?

Det finnes få, om noen, andre vitenskaper som det reises tvil om på samme måte.

Hvem av oss ville si at vi ikke tror på etablert medisinsk kunnskap når vi blir syke? Nå er kloden vår i ferd med å bli syk, og vi gjør klokest i å lytte til dem som har mest kunnskap for å ta de rette valgene, i respekt for fremtidige generasjoner.

Klimaendringer handler ikke om å tro, det handler om å forstå de prosessene som styrer klimaet, både naturlige og menneskeskapte faktorer

Til slutt en kommentar knyttet til begrepet «fornekte». I henhold til norsk bokmålsordbok betyr «fornekte» å ta avstand fra (nekte, avsi) og er ikke knyttet spesifikt til religion.

Når Hagen sier at det er liten grunn til å tro at menneskelig aktivitet har nevneverdig påvirkning på klimaet, fornekter han vitenskapen.

Klimaendringer handler ikke om å tro, det handler om å forstå de prosessene som styrer klimaet, både naturlige og menneskeskapte faktorer.

Vitenskap er kunnskap som er basert på forståelse av naturens fysiske lover og fremskaffet ved hjelp av undersøkelser og testing av hypoteser.

All kunnskap skal være etterprøvbar, derfor står publisering sentralt innen forskningen. Et krav i klimadebatten bør således være at den skjer på bakgrunn av publisert materiale i vitenskapelige anerkjente tidsskrifter.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Her kan du lese Carl I. Hagens innlegg, som denne teksten svarer på: Klimaendringer skjer, men lite basert på menneskelig aktivitet!