Debatt

Jordmordekningen på sykehusene er urovekkende dårlig

  • Hanne Charlotte Schjelderup-eriksen
Myndighetene må ansette nok jordmødre. Alle landets kvinner skal ha trygge svangerskap og fødsler, skriver artikkelforfatteren. Her fra Rikshospitalet.

Færre enn 300 jordmødre skal følge opp 60.000 gravide årlig i kommunene, skriver Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sykehusene ansetter ikke nok jordmødre slik at de kan tilby kvinner en-til-en omsorg i aktiv fødsel, viser en fersk undersøkelse utført av Jordmorforbundet. Halvparten av jordmødrene sier det skjer at de ikke får overvåket kvinnen under fødsel tilstrekkelig.

Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen

Jordmødrene oppgir at de i gjennomsnitt har ansvar for én til tre fødende eller andre pasienter på en vakt. Helsetilsynet sjekker jevnlig bemanningssituasjonen ved fødesteder her i landet, og mange steder påpekes det at jordmordekningen er urovekkende dårlig.

Avviser fødende i døren

En av fire jordmødre i undersøkelsen sier det hender at de må avvise kvinner som er i aktiv fødsel ifra fødeavdelingen. Sommeren er årets travleste tid. Flere fødeavdelinger har store kapasitetsproblemer. I Oslo øker fødetallene årlig.

På landets største fødeavdeling, Kvinneklinikken på Ullevål, frykter tillitsvalgte for kvaliteten på fødetilbudet. Kvinnene sier de opplever stor utrygghet før fødsel. De vet ikke om de får hjelpen de har krav på når de føder.

Flere sykehus melder om tilsvarende utfordringer som Ullevål. I Norge føder rundt 500 kvinner årlig ufrivillig før de når frem til kvalifisert fødselshjelp.

I Storbritannia anbefales friske gravide å føde på små fødeenheter eller hjemme. I Norge gjør vi motsatt av britiske anbefalinger.

Vi legger ned små enheter, og stuer fødende sammen på store fødeavdelinger. Fødetilbudet for landets familier bygges ned i raskt tempo. Reiseveien blir lengre, og følge av jordmor til sykehuset fungerer dårlig.

Færre enn 300 jordmødre skal følge opp 60.000 gravide årlig i kommunene

Uplanlagte hjemmefødsler og transportfødsler øker dramatisk. Sentraliseringen skulle gjøre fødsler tryggere. Det finnes ingen bevis for at det har skjedd. Barn født før mor rekker frem til sykehuset har dobbelt så stor risiko for å dø i forbindelse med fødselen, konkluderer forskningsrapporten til overlege Bjørn Gunnarson.

De syke fødende må prioriteres

På de store avdelingene kommer alle med alvorlige komplikasjoner, alvorlig syke barn, for tidlige fødsler og syke mødre. Friske kvinner med ukomplisert fødsel må vente. De har like stor rett til tilstedeværende jordmor og kvalifisert helsehjelp. Kvinnene reiser tidligere hjem fra sykehuset, ofte før amming mestres.

I undersøkelsen vår sier en av fire jordmødre at det sjelden er nok jordmødre på jobb til å følge opp barselkvinnene individuelt.

Færre enn 300 jordmødre skal følge opp 60.000 gravide årlig i kommunene, og hjemmebesøk av jordmor etter fødsel skjer sjelden. Grunnlaget for vår helse skjer i mors liv og ved en trygg fødsel og barseltid.

Myndighetene må ansette nok jordmødre. Alle landets kvinner skal ha trygge svangerskap og fødsler, uavhengig av når de føder og hvor de bor i landet!

Få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger påFacebookogTwitter

Les mer om

  1. Debatt
  2. Helse