Debatt

Vi trenger en mer feministisk byutvikling | Susanne Urban

  • Susanne Urban

Fordi det er 8. mars - gratulerer med dagen!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Feministisk byutvikling gagner alle, er bra for myke trafikanter og for barnefamilier. Den bedrer miljø og klima og får hverdagene våre til å henge bedre i hop. Oppskriften ligger i en enkel 6-punkts liste, som gjelder vel så mye for hvert bydelssentrum som midt i Bergen:

Susanne Urban

1. 10-minutters byen, med alt du trenger til hverdags i 10 minutter eller 800 meter gangavstand.

2. Boliger i alle bygg, basert på prinsippet om vertikal funksjonsdeling. Næring og offentlig service i første og andre etasje, boliger fra tredje etasje og oppover gir trygge nabolag med liv til alle døgnets tider.

Ingen flere butikker stablet i høyden i kjøpesentre, ingen flere bank— og forsikringskvartaler eller ”næringsklynger”. Mangfold i bruk fremfor monokulturer.

3. Mange innganger til mange enkelthus gir levende gater – i motsetning til hele bankkvartaler med kun én eneste inngang.

4 . En kvartalsstruktur i menneskelig målestokk: Fire til seks etasjer med grønne, stille lunger i kvartalenes indre.

5. Ingen flere private parkeringskjellere: Det må vi ofre, om vi vil ha liv mellom husene. Det er de kollektivreisende, gående og syklende som befolker gater og byrom og sørger for bylivets tilfeldige møter. Bildeling gir fleksibilitet med større og mindre kjøretøy, når du trenger det.

6 . Fotgjengere, syklister og kollektivreisende prioriteres fremfor matpakkekjørere i privatbil. Ingen flere rundkjøringer. Fartsgrense på 40 km/t i sentrumsstrøk gir færre farlige situasjoner, færre ulykker, mindre støy og mindre forurensning.

Hvorfor kalle det feministisk, hvis det gagner alle?

Hvorfor kalle det feministisk, hvis det gagner alle? Fordi kvinner og jenter er mest redde for døde, mørke gatestrekk og veier. Fordi kvinner er under representerte i lederforum, i posisjoner der pengemakt gir beslutningsmakt. Fordi kvinner er over representerte ved bussholdeplassene og med handleposer i kassakø.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Kvinnedagen (8. mars)
  3. Byplanlegging