Vi trenger både unge og eldre i arbeidslivet

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens leder etterlyser hva Høyre vil gjøre for å få ungdom raskere i arbeid. Høyres svar er at vi ikke bare må få unge raskere i jobb, vi må også sikre at unge får kompetansen de trenger for å stå trygt i arbeidslivet.

Solberg-regjeringens viktigste grep for å få flere unge i arbeid var å bidra til at flere fullførte videregående. Om lag 5500 flere ungdommer fullfører nå videregående hvert år, og flere velger yrkesfag og får fagbrev. Fullført videregående er døråpneren for arbeidslivet og gir bedre sjanser til å stå lenger i arbeid.

Lederen har et viktig poeng. Alderspoeng belønner unge som venter med å søke høyere utdanning. Noe hverken samfunnet eller den enkelte er tjent med. Derfor satte vi ned et utvalg som skulle foreslå et enklere opptakssystem for høyere utdanning, de har nå lagt frem sin innstilling og foreslår blant annet å fjerne alderspoengene.

For å sikre et bærekraftig velferdssamfunn må vi ha et inkluderende arbeidsliv for de over 60, samtidig som unge kommer raskere inn i utdanning og arbeid med kompetansen arbeidslivet trenger. For vi må sørge for at alle som kan, har en jobb å gå til.