Har finansbyråden lest rapporten?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) skriver at jeg har misforstått kritikken av min rapport om sløsing i Oslo kommune. Jeg «glemmer å si at Oslo scorer svært høyt på kvalitet» på Agenda Kaupangs (AK) indeks, at jeg ikke bruker denne riktig, og at jeg ikke kan bruke enkelteksempler. Dette er feil. I rapporten skrev jeg at Oslo ligger helt på topp innen kvalitet.

Jeg skrev at også at AK korrigerer kommunenes utgifter etter samme metode som staten. Da kommer Oslo dårligst ut av de store kommunene. Men jeg la til at dette «ikke nødvendigvis betyr at Oslo kommune sløser (...), men at det kan gi en indikasjon på at kommunen har et forbedringspotensial».

AK fant at kommuner med lave kostnader har god kvalitet. Ikke motsatt.

Om bruk av enkelteksempler skrev jeg at «metoden er ikke perfekt», men at det kan gi «innsikt i hvordan administrasjonen og politisk ledelse reagerer og styrer».

De mange enkelteksemplene viser at Oslo kommune har et stort forbedringspotensial.

Finansbyrådens reaksjon på min rapport tyder på det samme. Har han overhodet lest den?

Mats A. Kirkebirkeland

Rådgiver, Civita