«Pilleskam» og retorikk

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norsk psykiatrisk forenings kronikk om «pilleskam» i Aftenposten 11. august var fattig på nyanser. Innlegget 22. august er bedre. Likevel består noen sentrale utfordringer.

Det første innlegget ga en ensidig fremstilling av psykofarmaka. Vi reagerer imidlertid mest på medfølgende retorikk: «Det er viktig for oss å formidle at psykiatrisk sykdom er nettopp det: sykdom som rammer mennesker urettferdig og tilfeldig.»

Formuleringer som «sykdom» som rammer «tilfeldig», kan egne seg til å redusere skyld og skam. Påstanden er likevel uklok. Forfatternes eget eksempel om diabetes innebærer fokus på faktorer som ikke er tilfeldige, som kosthold.

Forebygging kan innebære oversikt over betingelser vi vet kan føre til lidelse. Som når vi er opptatt av at barn skal ha en trygg og god oppvekst. Det er kjent at dårlige oppvekstbetingelser er assosiert med psykisk uhelse. Det betyr ikke at alle med vanskelig oppvekst får psykisk lidelse, men at «sykdom» og «tilfeldig» drar fokuset bort fra det vi faktisk vet om utvikling av psykisk uhelse.

Innlegget 22. august følger opp en problematisk dikotomi. Skillet mellom «psykiatrisk sykdom» og «livsproblemer» fremstilles som kvalitativt og behandlingsvalg og -effekter som avhengige av om vanskene er i den ene eller den andre kategorien: «Like mye som vi har vært opptatt av underbehandling knyttet til pilleskam, mener vi også at det foregår overbehandling og medikalisering av livsproblemer i vårt samfunn.»

Psykisk lidelse er lite enhetlig. I forståelse og behandling blir det derfor av og til meningsløst og ofte utilstrekkelig å snakke som om psykiatriske diagnoser kun viser til kvalitativt avgrensede «sykdommer».

Det er viktig å operasjonalisere faktorer og finne sammenhenger. Men vi må ikke late som at behandling av psykisk lidelse i praksis skal følge denne kunstig lineære oppstillingen. Det er uklokt ikke å undersøke og forstå også «psykiatrisk sykdom» i lys av kontekst.

Espen Odden, spesialrådgiver/psykologspesialist, RVTS Sør

Heine Steinkopf, fagleder/psykologspesialist/phd, RVTS Sør