Morgendagens sykehus vil bli dyrt og trangt

 Psykiater Randi Rosenqvist (t.h) har flere spørsmål til sykehusdirektørene. Her under en aksjon utenfor Aker sykehus sommeren 2022. Leder av Redd Ullevål sykehus, Lene Haug til venstre og bystyrerepresentant Aina Stenersen (Frp) i midten.

Jeg har flere spørsmål til direktørene og ber dem besvare dem konkret.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det måtte en artikkel av Knut Olav Åmås til for å få lederne fra Helse sørøst og Oslo universitetssykehus (OUS) på banen. Nå svarer direktørene Rootwelt og Reymert i Aftenposten. Det de skriver, virker imidlertid overfladisk og lite konkret.

Når de henviser til at enkelte bygninger på Ullevål er fra Oscar IIs tid, underslår de at disse bygningene ikke brukes til sykehusdrift. Andre gode bygninger, fra Oscar Is tid, Gaustad sykehus, brukes i dag klinisk, mens administrasjonen på OUS sikler på dem.

Jeg ber direktørene besvare følgende spørsmål konkret:

  • Har man seriøst utredet å beholde både Ullevål sykehus og Rikshospitalet (og Aker), eller er de alternative utredningene å bygge ut Rikshospitalet og legge ned Ullevål, eller omvendt?
  • Hvor mange kvadratmeter totalt er planlagt revet på Rikshospitalet og omegn i forbindelse med nybygg? Og hvor mange skal bygges?
  • Direktørene skriver at man etter utvidelsen på Rikshospitalet stadig kan etablere nye 100.000 kvadratmeter. Hvor da?
Hvor mange kvadratmeter totalt er planlagt revet på Rikshospitalet og omegn i forbindelse med nybygg? spør Randi Rosenqvist.
  • Hvor mange kvadratmeter sykehusbygg som er mindre enn 40 år, har man planlagt å avvikle/rive på Ullevål?
  • Hvor mange færre liggedøgn i året har man planlagt på nye OUS, inklusiv Aker sykehus, sammenlignet med dagens drift? Her må man sammenligne pærer med pærer: Bruk tall for den samme befolkningen som i dag sogner til OUS. Det blir juks å gi et høyere tall for 2035 som også omfatter de bydelene som i dag får sine tilbud på A-hus.
  • Direktørene viser til et møte med helseministeren i 2016. Er de planene som da ble godkjent, endret, og er planen innenfor EU/EØSs plandirektiv?

Støtter oppfordringen

Det er mange andre spørsmål som også kunne stilles:

Hvordan blir det med et sykehus uten kjøkken eller god lagerplass og kun én tilkjørselsvei hvor ambulanser henvises til gang- og sykkelvei?

Hvordan er pandemiberedskapen i et kompakt sykehus, og hvordan vil en brann nede i etasjene håndteres?

Hvorfor går styrene inn for et byggeprosjekt som styret vet vil medføre budsjettoverskridelser, som ansatte er imot, og som vil lamme utviklingen av alle andre sykehus i helseregionen?

Jeg støtter Åmås’ oppfordring til gravejournalistikk!