Snakker forbi hverandre om nesepusting

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi får kritikk fra legene Hege Synnøve Havstad Clemm og Harald Hrubos-Strøm, som mener vi kommer med uriktige «konklusjoner» i vårt innlegg om nesepusting under kondisjonstrening.

Det er uklart for oss hva slags konklusjon vi har fremmet, som legene synes er av så sterk kost: «Med dette som bakgrunn så kan vi rett og slett ikke la forfatternes konklusjon stå uimotsagt.»

Mener de to at det høyre og venstre neseboret kan aktivere ulike deler av det autonome nervesystemet og på den måten påvirke kondisjonen? Eller mener de at nesepusting faktisk fremmer en «sterkere» Bohr-effekt?

Vi håpet at legene ville få frem overlappende innsikt om temaet. Isteden gikk det som tilsynelatende kunne blitt faglig interessant, raskt over i tendensiøs bruk av stråmenn og utenomsnakk. Saklig argumentasjon ble tilslørt ved å henvise til løver og andre pattedyr som nesepustere samt en rekke andre helsegevinster som potensielt er oppnåelig ved å puste med nesen. Dette belyste ikke temaet som var på agendaen.

Temaet var nesepustingens påståtte effekter ved kondisjonstrening. Vi anser i så henseende at det har begrenset nytteverdi å henvise til kliniske retningslinjer for å behandle for eksempel infeksjoner, astma eller anstrengelsesutløst innsnevring av luftveiene hos idrettsutøvere.

At Clemm og Hrubos-Strøm hevder at rapperen «Mr. Pimp-Lotion»s (Thomas Thrap Huse) påstand er sann fordi vi ennå ikke har bevist den usann og derfor prøver å skifte bevisbyrden over på oss, fremstår som useriøst og lite vitenskapelig.

Kenth-Arne Hansson, Førsteamanuensis, phd i fysiologi, Høgskolen i Innlandet

Knut Sindre Mølmen, Førsteamanuensis, phd i treningsfysiologi, Høgskolen i Innlandet