Debatt

Kamp mot kriminalitet er kamp mot forskjeller | Andreas C. Halse

 • Andreas C. Halse

Kamp mot kriminalitet bør være en kjernesak for venstresiden. Kriminalitet rammer de svakeste i samfunnet aller hardest, skriver artikkelforfatteren. Heiko Junge/NTB Scanpix

Første episode av «Åsted Norge» på TV 2 ble sett av 600.000 mennesker. Den umiddelbare suksessen avslører en smertefull blindsone for norsk venstreside.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er det én ting de store seertallene forteller oss, så er det at kriminalitet engasjerer. Det opprører. Det irriterer og det sjokkerer. Det vekker de aller sterkeste følelsene i oss. Og ikke minst er det en evig tapssak for norsk venstreside.

1_955.jpg PRIVAT

At kamp mot kriminalitet bør være en kjernesak for venstresiden, er egentlig åpenbart. Kriminalitet rammer de svakeste i samfunnet aller hardest. Kvinner som ikke kan beskytte seg selv mot en sterkere overgriper, barn som blir mishandlet av sterkere foreldre og eldre som blir svindlet av omreisende bander, er alle grupper som taper på et samfunn som ikke er i stand til å beskytte sine egne.

Klassedimensjon og den sterkestes rett

Kampen mot kriminalitet har en åpenbar klassedimensjon. På samme måte som det er folk fra dårlige sosiale kår som er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken, er det også de samme gruppene som er mest utsatt for kriminalitet. Folk med ressursene som trengs vil alltid kunne flytte fra områder med mye kriminalitet, og de vil kunne kjøpe seg den beskyttelsen som trengs.

Et samfunn som ikke tar kriminalitet alvorlig, er et samfunn som praktiserer den sterkestes rett. Hvordan er det da blitt slik at kriminalitet er blitt en sikker tapersak for norsk venstreside?

Det kan ofte fremstå som om venstresidens politikere har større omsorg for de kriminelle enn for ofrene.

Noe kan handle om venstresidens forhold til politiet. Det er lenge siden jeg hørte folk i SV og SU omtale politiet som klassesnut eller lignende. Til tross for at det har skjedd en positiv endring i senere tid, er det en del gammel skepsis som sitter igjen. Den eneste arbeidskonflikten jeg kan huske der krefter i SV tok aktivt stilling for arbeidsgiversiden, var for eksempel i 2009 da politiet aksjonerte for et rettferdig risikotillegg.

For lav straff gir et elendig signal til ofrene

En annen forklaring kan ligge i at venstresiden snakker om kriminalitet med en større grad av forståelse enn høyresiden. Det er riktig at sosiale og økonomiske faktorer kan forklare mye kriminalitet, men forklaringsmodellen har noen svakheter. Det kan ofte fremstå som om venstresidens politikere har større omsorg for de kriminelle enn for ofrene. Slikt provoserer mange, og det med rette.

En tredje forklaring handler om synet på straff. Mens venstresiden tradisjonelt er opptatt av rehabilitering og prevensjon, er mange opptatt av at straffen skal oppleves rettferdig. I teorien er det lett å være enig med venstresidens utgangspunkt, men i praksis blir det ofte vanskelig. Når straffen blir for lav i alvorlige saker som grov vold, voldtekt, overgrep mot barn og lignende sender det ut et elendig signal. Til de som rammes og til alle potensielle ofre.

Behov for mer synlig politi

Et siste poeng handler om tilstedeværelse i hverdagen. Frykten for identitetstyveri og tyveri på offentlig sted topper statistikken når Oslopolitiet har spurt folk om hva de er bekymret for.

Vinningsgruppen til politiet i Oslo sentrum har mer enn halvert anmeldelsene for tyveri på offentlig sted i løpet av få år. Det siste et tungtveiende argument for flere politifolk i bybildet. Både med og uten uniform. Nok et tiltak som tradisjonelt har sittet langt inne for venstresiden.

Det finnes neppe noen quick fix for å snu debatten om kriminalitet i venstresidens favør. Men større respekt for politifolk, mer fokus på ofre enn gjerningsmenn og en solid offensiv mot hverdagskriminalitet vil i det minste kunne hindre walkover i fremtiden.

Twitter: @achalse

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Flere interne revisjoner av venstresiden fra Andreas Halse:

 1. Les også

  Fremskrittspartiet har ikke den strengeste innvandringspolitikken | Andreas Halse

 2. Les også

  Internrevisjonen: Arbeiderpartiets leder vil heller diskutere retorikk enn politikk med Regjeringen | Andreas Halse

 3. Les også

  Venstresiden i Sverige havner på feil side i kampen mot æresvold og religiøs undertrykkelse

 4. Les også

  Internrevisjonen: Ikke se til Sverige i innvandringspolitikken, Lysbakken | Andreas Halse

 5. Les også

  Internrevisjonen: Politikken er på sitt verste når den søker å regulere folks følelsesliv

Les mer om

 1. Debatt
 2. Kriminalomsorgen
 3. Krim

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Venstresiden må være krystallklar på at økte politiressurser er en del av løsningen for Oslo øst | Andreas C. Halse

 2. KULTUR

  Å straffe unge brukere av lette rusmidler kan øke sosiale forskjeller

 3. MENINGER

  Det er en misforstått tanke at diskusjoner om kriminalitet alltid vil styrke høyresiden

 4. DEBATT

  Ap trenger ikke flere ruspolitiske seminarer | Andreas C. Halse

 5. DEBATT

  Narkotika er farlig – forbudsregimet er farligere

 6. DEBATT

  Demokratiet trues av en svak venstreside