Debatt

Arbeiderpartiet vil gjenreise skolefellesskapet

  • Tuva Moflag
    Tuva Moflag
    Firebarnsmor og forslagsstiller fra Nordre Follo Arbeiderparti
Vi vil ha en kunnskapsskole med god lærertetthet, der alle barn tas på alvor – og kan lykkes, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto.

Det må jo bare være i Aftenpostens kommentaravdeling og i Høyres Hus at det er en motsetning mellom at alle skal med, og at alle barn skal nå sitt potensial.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger etter at Akershus Arbeiderparti vedtok en milliardsatsing på skolen og barnefamiliene.

Det må jo bare være i Aftenpostens kommentaravdeling og i Høyres Hus at det er en motsetning mellom at alle skal med, og at alle barn skal nå sitt potensial. Arbeiderpartiet mener at vi skal få til begge deler!

Elevene skal ha tilgang til moderne og digitale arbeidsverktøy og hensiktsmessige læringsmetoder. Vi vil ha en kunnskapsskole med god lærertetthet, der alle barn tas på alvor – og kan lykkes.

Utviklingen går i feil retning

Det viktigste for barns læring er at de møter en kvalifisert lærer med lærerutdanning.

Etter snart åtte år med en Høyre-ledet regjering går utviklingen i feil retning. Det er en kraftig økning i ansatte uten formell fagkompetanse som underviser i skolen.

Annethvert barn som får spesialundervisning, får denne undervisningen av ufaglærte. Men det er kanskje ikke så farlig hvor langt disse barna kan nå?

Én av fem står utenfor SFO

Det er store kvalitets- og prisforskjeller på SFO-tilbudet i Norge. Et tverrpolitisk svar på dette synes å være at kvaliteten skal opp, og at man skal redusere geografiske forskjeller.

Men jo bedre SFO-tilbudet blir, jo verre er det å bli stående utenfor. Én av fem førsteklassinger står utenfor SFO i dag. Totalt er det bare seks av ti som bruker tilbudet.

Når vi sier at vi vil gjenreise skolefellesskapet, er det fordi vi vet at samfunnskostnadene ved utenforskap er større enn investeringen vi gjør i barn og unges læring og utvikling – faglig, sosialt og fysisk.

En helhetlig skoledag

Vi vil jobbe for et klarere skille mellom skole og fritid. Derfor vedtok Akershus Arbeiderparti at vi vil innføre en helhetlig skoledag med gratis SFO og leksefri – som gir elever og lærere mer tid til både fag, lek, aktiviteter og kultur.

Vi mener dette er bra for barna og bra for foreldrene som blir dratt mellom forventninger på jobben og forpliktelser på hjemmebane.

Arbeiderpartiets politikk er bra for barnefamiliene.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Skole og utdanning