For optimistisk om avvikling av dyreforsøk

Det er viktig at beslutningstagere og folk flest ikke får inntrykk av at dyreforsøk vil bli overflødige i fremtiden, mener debattantene.

Alternativet til å bruke forsøksdyr ville være å bruke mennesker.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
  • Se navn på debattantene nederst i artikkelen.

Snart trenger vi kanskje ikke å teste medisiner på dyr, skriver våre forskerkolleger Hubert Dirven, Gunn Elisabeth Vist og Johan Øvrevik i Aftenposten 17. juni.

Det som ikke kommer tydelig frem, er at de bare skriver om én side av testingen av nye medisiner, nemlig den som dreier seg om hvorvidt medisinene har skadelige effekter som kan måles på cellenivå.

Vanskelig å erstatte

Denne testingen kan, som de skriver, i økende grad erstattes av forsøk på celler som dyrkes i laboratoriet, og det er bra. Men de unnlater å omtale den andre vel så viktige siden av utprøving av nye medisiner, nemlig om medisinen i det hele tatt kan forventes å ha en hensiktsmessig behandlingseffekt i mennesker.

Dette kan som hovedregel ikke erstattes av forsøk på celler, og heller ikke av mer avanserte cellemodeller som bedre etterligner organer i mennesker.

Komplekse sykdomsbilder

Sykdomsbilder hos mennesker og dyr er komplekse. Å trekke slutninger fra celleforsøk vil være vanskelig og i mange tilfeller umulig. Hos et menneske eller et dyr vil sluttresultatet være påvirket av en mengde faktorer som ikke nødvendigvis finnes i slike forenklede systemer.

Det er derfor viktig at beslutningstagere og folk flest ikke får inntrykk av at dyreforsøk vil bli overflødige i fremtiden. Da risikerer vi å redusere evnen vår til å gjennomføre dyreforsøk som også i fremtiden vil være nødvendige for å teste om mulige nye medisiner kan forventes å ha noen nyttig effekt, før de prøves ut i mennesker.

Alternativet til å bruke forsøksdyr ville ikke være å erstatte dyreforsøk med forsøk på celler eller mer avanserte cellemodeller, men å bruke mennesker. Det ville være etisk helt uforsvarlig.


Finn Olav Levy, professor, dr.med., Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus

Kjetil Wessel Andressen, førsteamanuensis, PhD, Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Lise Román Moltzau, forsker, PhD, Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Jan-Bjørn Osnes, professor emeritus, dr.med., Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo