Debatt

Ruter svarer på kritikken: Et godt trikkenett for flest mulig

 • Ole Jakob Aanes
  Områdeleder Sør, Ruter
 • Knut-Martin Løken
  Kommunikasjonsansvarlig område Sør, Ruter
Ny trikketrase gjennom Bjørvika, her i Dronning Eufemias gate, skaper debatt.

Et godt trikkenett skal ivareta mange ulike interesser.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er Ruters oppfatning at folk på Nordstrand er spesielt enkle? Det er spørsmålet i et åpent brev til oss i Aftenposten. Svaret er nei. Vi opplever dem som bor i Viken og Oslo som oppegående, engasjerte og flinke til å orientere seg og benytte kollektivtilbudet.

Endringene for trikken 4. oktober har skapt reaksjoner. Noen er fornøyde, mens andre opplever dessverre endringene negativt. Dette tar vi med oss i arbeidet videre.

Naturlig endring

Da planene for Bjørvika ble lagt, med Dronning Eufemias gate som paradegate, ble det vurdert at tyngdepunktet i bydelen ville flyttes. Det var derfor naturlig at trikketraseen skulle legges hit.

Både trikker og infrastrukturen fornyes. Dette er en krevende periode som berører mange, på godt og vondt. Vi er ydmyke for de ulemper ulike innbyggergrupper møter. Vi er klar over at det er lokal misnøye på Nordstrand med at direkteforbindelsen til Rikshospitalet ble nedlagt.

Dette er en følge av trikkeflyttingen fra Schweigaards gate til Dronning Eufemias gate. I tillegg er det ikke mulig å kjøre trikk fra Bjørvika over Jernbanetorget til Stortorvet nå, fordi det ikke er svingmulighet i krysset ved Biskop Gunnerus gate.

Det pågår omfattende arbeider i Storgata. En trikkelinje over Jernbanetorget til Stortorvet er mulig når Storgata står ferdig i 2021.

Innspill tas med

Det etterlyses grunnlag for hvorfor ingen planer viser trikk fra Ljabru til Rikshospitalet. Svaret her er sammensatt.

«Rutemodell 2024» viser én mulig løsning basert på noen forutsetninger, i første rekke for å bruke de nye trikkene (SL18) best mulig. Det er blant annet lagt til grunn frekvenser for å dekke etterspørselen på de ulike delstrekningen. Summen av dette gjorde at én linje ble lagt via Jernbanetorget og Homansbyen til Majorstuen.

Les også

Bruker over åtte milliarder på trikk. Dette går pengene til.

Det er fortsatt lenge til 2024, og mye kan skje både med byutvikling og etterspørsel etter mobilitet. Det er derfor ikke hugget i stein at det blir akkurat slik det er skissert i «Rutemodell 2024». Innspillene som kommer fra bydelsutvalget på Nordstrand, skal selvsagt tas med i den videre prosessen.

Et godt trikkenett skal ivareta mange ulike interesser. Det må gjøres avveininger som i sum gir den beste løsningen for flest mulig.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også

 1. Provoserende å se hvordan byrådet splitter Oslo ved å endre en trikkelinje

Les mer om

 1. Samferdsel
 2. Trikk
 3. Byutvikling