Debatt

Togpendlerne på Ringerike blir kanskje verdens dyreste

 • Jon Hamre
  Jon Hamre
  Uavhengig jernbaneplanlegger
Kroksund nær Sundvollen på Ringerike. Dette er et kritisk punkt ved den planlagte Ringeriksbanen.

Regjeringen klager på utgiftene til jernbanebygging. Likevel velger de den dyreste og dårligste måten å starte fornyingen av Bergensbanen på.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bergensbanen er over 100 år gammel, og man skulle tro at et prosjekt som Ringeriksbanen var en del av en fremtidig ny bergensbane. Men det finnes ingen analyse av hele strekningen. Ringeriksbanen vil binde den nye Bergensbanen til Hønefoss, og en videreføring gjennom Hallingdal vil bli en meget kostbar jernbaneutbygging.

En trasé via Kongsberg, opp Numedal og til Geilo vil være enklere å bygge. Prisforskjellen mellom Ringeriksbanen – Hallingdal og et slikt prosjekt er flere titalls milliarder kroner.

Fraværet av en helhetlig analyse der andre alternativer ikke er utredet, enten via Nittedal eller Drammen, gjør at Ringeriksbanen kan bli et blindspor for Bergensbanen.

Liten trafikk

Regjeringen er imot høyhastighetstog mellom byene i Sør-Norge. Derfor lanseres Ringeriksbanen som et intercityprosjekt. Imidlertid mangler trafikkgrunnlaget. Mens de andre intercitystrekningene har flere hundre tusen innbyggere langs stasjonene, er innbyggertallet her 35.000.

Alternativer for modernisering av Bergensbanen: Øverst er Ringeriksbanen og Hallingdalslinjen. Nederst er Kongsbergbanen og Numedalslinjen.

Det planlagte tilbudet vil gi overkapasitet og behov for store subsidier. De potensielle togpendlerne på Ringerike vil sannsynligvis bli verdens dyreste, både i investering og i drift.

Godstogene vil fremdeles kjøre via Roa slik at godstrafikken ikke får nytte av Ringeriksbanen. Det gjør at trafikken på Ringeriksbanen vil være liten. Utenom rushtiden vil banen kun ha ett til to tog pr. time i én retning.

Et prosjekt via Nittedal vil gi hele strekningen til Gjøvik et løft, i tillegg til Jevnaker – Hønefoss. Et prosjekt via Kongsberg vil løse landets mest trafikkerte enkeltsporstrekning mellom Drammen og Hokksund.

Et prosjekt ingen behøver

Flyttes midlene fra Ringeriksbanen til disse alternativene, vil man få mer jernbane for pengene siden prisen pr. kilometer blir mye lavere. Og mange flere tog og kunder vil kunne bruke den nye infrastrukturen.

Mens hovedstrekningene i intercitynettet har et stort behov for nytt dobbeltspor, svir regjeringen av alle pengene på et prosjekt ingen behøver. Turistene på Bergensbanen bryr seg lite om det tar syv eller seks timer. Svært få vil skifte fra fly til tog mellom Bergen og Oslo. Og Ringerike kan fremdeles klare seg med et godt ekspressbusstilbud på en stadig bedre vei.

Ringeriksbanen er ikke et miljøprosjekt, men en gigantisk sløsing av offentlige midler.

Les også

 1. Regjeringen garanterer at Ringeriksbanen skal bygges. Men løftet gir dem nesten bare kjeft.

 2. Slaget om jernbanebyene vil prege årets valgkamp. Mange har mistet troen på prosjektene.

Les mer om

 1. Jernbane
 2. Tog
 3. Ringeriksbanen
 4. InterCity