Debatt

Jevnlig selvtesting kan bremse smittespredning

 • Trond Morten Trondsen
  Direktør, SiO Helse
 • Tom B. Sundar
  Bydelsoverlege, Nordre Aker
 • Joakim Øverbø
  Lege, Folkehelseinstituttet
En britisk lærer rapporterer om resultatet av en selvtest. Selvtesting i stor skala bør vurderes også blant studenter i Norge, mener debattantene.

Slik kan veien tilbake til normalt studentliv bli kortere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Selvtesting for covid-19 kan gjøre veien tilbake til normalt studentliv kortere. Det viser en foreløpig evaluering av Studentsamskipnaden SiOs prøveprosjekt med 2500 studenter på Kringsjå studentby. Selvtesting i stor skala bør vurderes – og jevnlig selvtesting kan bremse smittespredning.

Ett år etter at pandemien begynte, viser statistikken for hovedstaden en overhyppighet av smittetilfeller i aldersgruppen 20–29. Det er derfor viktig at studentenes helsetjenester gjennomfører smitteverntiltak som kan bidra til å forebygge smittespredning og skape trygghet.

Et nytt, effektivt tiltak er selvtesting. I nær én måned har studentene på Kringsjå studentby i Oslo fått tilbud om gratis selvtest. Prosjektet er gjennomført i samråd med Oslo kommune, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Evalueringen så langt viser at testene er pålitelige og effektive. Selvtesting gir mulighet for bedre smittekontroll.

Frigjør kapasitet

Selvtesting for covid-19 er et velegnet verktøy i arbeidet med å oppdage smitte. Vi kan raskere påvise smitte, isolere smittede og spore opp nærkontaktene. Dette kan bidra til å forebygge utbrudd i studentbyene. Samtidig unngår vi å belaste helsevesenets test- og laboratoriekapasitet.

Selvtesten er treffsikker i å fange opp smittsomme personer og gir raskt svar. Når målet er å redusere smitte i grupper, vil selvtesten derfor kunne være svært godt egnet. Til dette formålet vil det sannsynligvis i stor grad være tilsvarende effekt som ved bruk av PCR-testene, men enklere og langt mindre ressurskrevende.

Suksesskriterier

Vår utprøvning viser at selvtesting hjemme kan gjennomføres uten bruk av helsepersonell. Studentene får utlevert testsettet i studentbyen, ser en kort instruksjonsvideo og tar testen. Testen gjennomføres i fremre del av nesen og oppleves ikke ubehagelig. Etter 15 minutter viser den resultatet, og studenten registrerer det selv. Hjemmetesting er enkelt, og for noen oppleves det også tryggere.

Selvregistrering av testresultat via helsenorge.no hjelper også helsepersonell med smittesporing og når de skal kontakte og følge opp studenter ved positivt svar.

Vi kan slå fast at selvtesting på Kringsjå studentby har avdekket smitte hos studenter som ellers kunne ha medført smitterisiko for andre. SiO, kommunen og helsemyndighetene ser nå på hvordan erfaringene kan nyttiggjøres i kampen mot covid-19. Det vil også være nyttig i arbeidet for å skape et tryggere og mer åpent samfunn for studenter og andre.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også

 1. Kommuneoverlege anbefaler at folk tar koronatesten selv

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Student
 3. Karantene
 4. Folkehelseinstituttet