Norskpakistanere bør vise solidaritet med dødsdømt kristen kvinne | Maria Khan og Usman Ali Khan

Den kristne kvinnen Asia Bibi, dødsdømt for blasfemi, ble i 2010 besøkt i fengselet av Punjab-guvernør SalmanTaseem (t.h.) Taseem ble kort tid etter  drept av sin egen livvakt for å ha støttet Bibi.

Vi som har pakistansk kulturbakgrunn, kjenner utfordringene ved å tilhøre en minoritet. Derfor må vi heve stemmen for forfulgte minoriteter i Pakistan.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

De siste seks årene har den kristne fembarnsmoren Asia Bibi fra Pakistan levd med en dødsdom hengende over seg. Hun er den første kvinnen i Pakistan til å bli dømt etter blasfemiparagrafens paragraf 295 C.

Maria Khan

Denne dommen har ført henne i fengsel og hennes familie i en stigmatisert tilværelse preget av dødstrusler, forfølgelse og et liv i skjul. Hun venter nå på spørsmålet om hvorvidt hun får leve.

Usman Ali Khan

Startet med krangel om vann

Det hele startet med en krangel med nabokvinnene over en slurk vann i 2009. Bibi tilhører den kristne minoriteten i Pakistan, og hun ble nektet å drikke fra samme brønn som majoriteten.

Nabokvinnene angrep Bibis religiøse tilhørighet, og påstanden fra nabokvinnene er at hun som reaksjon hadde spurt hva profeten Muhammed hadde gjort for menneskeheten. Skaden var da gjort. Bibi ble anholdt og anklaget for blasfemi.

Blasfemiloven gir svakt vern for minoriteter

Mer enn 96 prosent av befolkningen i Pakistan er muslimer. Blasfemiloven skal i utgangspunktet verne alle religioner, men det er langt fra tilfelle. Omtrent 52 prosent av alle blasfemisakene har vært mot religiøse minoriteter, og opp gjennom årene har flere religiøse minoritetspersoner måttet bøte med livet.

Hån og nedlatende ytringer mot religiøse minoriteter har derimot i større grad blitt akseptert. Loven selv definerer straff mot blasfemiske ytringer om spesifikke helligdommer i islam, deriblant den hellige Koranen og profeten Muhammed. Det forteller oss at blasfemiloven i all hovedsak er til for å verne muslimer.

Tre av Asia Bibis døtre viser bildet av deres dødsdømte mor.

Maktmisbruk og manipulerte vitner

Asia Bibi har under hele prosessen nektet å ha kommet med blasfemiske ytringer. Likevel ble hun i 2010 altså dømt til døden for blasfemi.

Asia Bibi-saken bærer preg av maktmisbruk og mange feil, deriblant manipulerte vitner og et hovedvitne som er en imam, som selv ikke var til stede under krangelen. I tillegg skal Bibi ha blitt tvunget til å tilstå foran en mobb med flere hundre muslimer.

Støttespiller drept i attentat

Til tross for at Bibis dom ennå ikke er endelig, er det stor sannsynlighet for at hun vil bli drept om hun fortsetter å bo i Pakistan, selv om hun skulle bli frikjent. I 2011 ble guvernøren i Punjab, Salman Taseer, drept av sin egen livvakt.

Bakgrunnen for drapet var at Taseer hadde jobbet for at Bibi ikke skulle dømmes for blasfemi og jobbet politisk for å få endret blasfemilovgivningen. Drapet på Taseer ble i tillegg hyllet, og morderen omtales som helt og martyr i store konservative muslimske miljøer i Pakistan.

Demonstranter i Karachi krever løslatelse av den blasfemidømte pakistanske kvinnen Asia Bibi.

Små beviskrav

Den siste tiden er også flere kristne TV-kanaler blitt forbudt i Pakistan, få tør å snakke mot blasfemiloven for selv ikke å bli anklaget for det samme eller ende som Taseer.

Lovverket krever lite bevis, da det i seg selv vil kunne oppfattes som blasfemisk. Flere av de blasfemianklagede sitter nå på livstid i pakistanske fengsler, og flere kan risikere å måtte bøte med livet.

Hevn og falske anklager

Myndighetene skal utarbeide og håndheve lover som ivaretar sikkerheten og harmonien for alle landets borgere, men blasfemiloven er derimot en lov som nettopp gir lokale makt og legitimitet til å forfølge og utøve nedverdigende behandling mot minoriteter.

Flere bruker dette lovverket som hevn i lokale oppgjør. Falske anklager er et effektivt middel for å få straffet religiøse minoriteter.

Vi har et særskilt ansvar for å fordømme slike angrep

Asia Bibi har allerede sittet i fengsel for noe hun ikke har gjort. Hvis vi tillater en henrettelse av Bibi, vil det svekke religiøse minoriteters tillit til landets myndigheter og rettssikkerheten, samtidig som majoriteten resten av sitt liv vil måtte granske sitt hjerte og samvittighet for om man har tatt livet av en uskyldig i Guds navn.

Vi som har en pakistansk kulturbakgrunn, men som ikke bor i landet, har et særskilt ansvar for å være klare og tydelige i vår fordømmelse av angrep på minoriteter.

Solidaritet med andre minoriteter

Vi er selv godt kjent med utfordringene i å ha minoritetsbakgrunn og er svært klar over viktigheten av et godt lovverk som ivaretar minoriteter. Den kampen står vi i hver dag her hjemme. Derfor må vi vise solidaritet med minoriteter i Pakistan og heve stemmen på deres vegne.

Det er et stort tilbakeskritt for menneskeheten om vi lar et menneske bli fratatt livet på grunn av falske anklager som et resultat av en liten krangel om en slurk vann en varm dag.Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.