Norske rusforskere vanskeliggjør rusdebatten | Andreas Wahl Blomkvist og Aksel Braanen Sterri

Den beste forskningen vi har på området anbefaler fullstendig avkriminalisering, spesielt for de mindre skadelige rusmidlene, skriver Blomkvist (t.v.) og Sterri.

Straff gjør rusmidlene farligere og er den beste måten om du ønsker å dytte unge mennesker ut på en kriminell løpebane.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Den beste forskningen vi har på området anbefaler fullstendig avkriminalisering, spesielt for de mindre skadelige rusmidlene, skriver forfatterne av debattinnlegget.
Aksel Braanen Sterri
Andreas Wahl Blomkvist

Som en motvekt til «halvsanne påstander» fra «rusliberale enkeltstemmer og organisasjoner» oppfordrer de norske rusforskerne Thomas Clausen, Jørg Mørland og Helge Waal til en «kunnskapsbasert endringsprosess» i ruspolitikken.

Et naivt syn på politi og politikk

Med sin faglige autoritet har de lenge fått god spalteplass til å fremstille egne standpunkter som faglig sterke og verdipolitisk nøytrale. Tidligere har de gått ut mot heroinassistert behandling, under dekke av snevre helseøkonomiske og helsepolitiske prioriteringer, til tross for at tiltakets nytteverdi er grundig dokumentert og samfunnsøkonomisk selvbetalende.

Det er derfor gledelig å lese at de nå tar til orde for å «redusere strafferammene [for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler] vesentlig», hvilket er på linje med hva deres meningsmotstandere har sagt hele tiden. De har imidlertid et naivt syn på både politi og politikk når de skriver at dette bør foregå «uten lovendringer».

Virkningsløs straff

Det bør nå være hevet over enhver tvil at det er sløsing med ressurser å bruke hundrevis av millioner for virkningsløst å straffe mennesker som velger rusmidler som på individnivå er beviselig mindre skadelige enn legale alternativer.

Verre enn som så, det gjør rusmidlene betraktelig farligere enn de trenger å være, og det er den beste måten om du ønsker å dytte unge mennesker ut på en kriminell løpebane.

Fullstendig avkriminalisering anbefales

Dette er grunnen til at den beste forskningen vi har på området eksplisitt (se for eksempel Csete, 2016) anbefaler fullstendig avkriminalisering og en gradvis overgang til regulert omsetning, spesielt for de mindre skadelige rusmidlene.

Det er på tide at Clausen, Mørland og Waal kutter ut retorikken preget av selvfølgeligheter og tvetydigheter, og heller viser til forskning som ikke bare støtter en fortsatt kriminalisering av rusmidler, men som rettferdiggjør de veldokumenterte skadene og de store ressursene dette krever.