Debatt

Oslo og Politihøgskolen trenger hverandre | Jan Bøhler

  • Jan Bøhler, storbypolitisk talsperson (Ap)
Det er viktig at fremtidens politifolk får leve og studere i Oslo hvor de får nær kunnskap om hva kriminalitet i storbyen handler om. Det viktig uansett hvilket politidistrikt de vil arbeide i fordi det er anslått at to tredjedeler av den organiserte kriminaliteten i landet har utspring i hovedstadsområdet, skriver Jan Bøhler. Bildet viser politistudentenes første trafikkontroll i fjor høst i Kirkeveien, ved slike kontroller blir flere hundre bilister blir kontrollert i løpet av noen få dager.

Det er ingen tvil om at hovedstaden og Politihøgskolen er gjensidig avhengige av hverandre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
  • Det er viktig for Oslo og tryggheten her:

For byen med de største kriminalitetsutfordringene i landet betyr det mye å ha god tilgang på politistudenter, både de som er ute i praksis og de ferdig utdannede. Vi er avhengige av dem i en situasjon med høy beredskap for å ha nok mannskaper til å sikre viktige mål og anlegg. Men enda viktigere er det at fremtidens politifolk får leve og studere i Oslo hvor de får nær kunnskap om hva kriminalitet i storbyen handler om. Dette er viktig for den jobben de skal gjøre uansett om de havner i Oslo eller andre politidistrikter, blant annet fordi det er anslått at to tredjedeler av den organiserte kriminaliteten i landet har utspring i hovedstadsområdet.

  • Det er viktig for Politihøgskolen:

For politistudentene og høyskolen betyr det å være i Oslo at de får tilgang på de beste og mest erfarne foreleserne fra Kripos, Oslo politidistrikt, PST, Økokrim og andre sentrale fagmiljøer. Her har skolen lettere for å få et stort antall gode søkere som konkurrerer om studieplassene, fordi mange ønsker å studere i hovedstaden. Her er det også mye større muligheter til å rekruttere studenter med innvandrerbakgrunn, som er et viktig mål for å få et politi med god kontaktflate. Samtidig handler det å gå på høyskole om mye mer enn å sitte i et klasserom. Mer enn noe annet sted kan politistudentene i hovedstaden få en opplevelse av hvor allsidig politiyrket er med alt fra forebygging blant barn og unge til skarpe oppdrag.

Les om Jan Bøhler og hans arbeid mot gjengkriminaliteten:

Les også

Jan Bøhler: Vi har gått for mye rundt grøten

Planer om nybygging i Groruddalen

Det er lenge blitt planlagt å bygge ny politihøyskole fordi lokalene på Majorstuen er dels brakker og dels utslitte bygg med plassmangel. Den tomten som har vært mest aktuell ligger ledig langs Alnaelva mellom Grorud og Nyland stasjon. En høyskole her vil bety mye for positiv byutvikling, tilføre attraktive arbeids- og studieplasser og være et gjennombrudd for Groruddalen. Da den rødgrønne regjeringen i 2009 ville utvide antall studentplasser raskt fra vel 500 til 720, ble kapasiteten i første omgang økt ved å bygge ut satellitter for Politihøgskolen i Stavern, Kongsvinger og Bodø. Dette har vært en modell hvor man har kombinert hensynet til hovedstaden med å bidra til god tilgang på politifolk landet rundt. Men nå kan man ikke skyve behovet for å erstatte det slitne anlegget på Majorstuen særlig lenger ut i tid.

Invitasjon til lobbying mot Oslo

Istedenfor å gå videre med planene om nybygging i Groruddalen, og til tross for alle fordelene ved at Politihøgskolen forblir i Oslo, har regjeringen med støtte fra Venstre satt den opp på sin liste over statlige arbeidsplasser det er aktuelt å flytte ut. Når jeg spurte justisministeren i Stortinget om begrunnelse for dette, kom det bare et generelt svar om at de vil vurdere det. Oslos befolkning burde kunne forvente klarere beskjed før valget i en så viktig sak. Det er i hvert fall ingen grunn til å slå seg til ro med at det «bare vurderes». Det er satt i gang aktiv lobbying fra en rekke kommuner og fylker som vil ha Politihøgskolen til seg etter at regjeringen inviterte til en slik dragkamp på Oslos bekostning. Vi så før ferien hva som skjedde med vurderingene av Fredskorpset. Uten hensyn til faglige argumenter og skyhøye kostnader bestemte regjeringen fort og gæ'rnt at den skulle flyttes til Førde. Jeg håper alle som stiller til stortingsvalget for ulike partier i Oslo vil høre på argumentene for at Politihøgskolen må beholdes i byen vår og være med på å sørge for at dette blir resultatet. Det er på tide å si ifra.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Les mer om

  1. Oslo
  2. Økokrim
  3. Jan Bøhler
  4. Krim
  5. Storby
  6. Gjengkriminalitet