Var konkurransen om Regjeringskvartalet rettferdig? | Erling Dokk Holm

  • Erling Dokk Holm
Slik skal Regjeringskvartalet se ut fra Youngstorget. Flere kritiske stemmer mener at det blir for massivt.

Er det ikke litt for mye som skurrer her?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vinnerforslaget til nytt regjeringskvartal møter mye motstand. Man kan spørre seg om konkurransen har vært rettferdig.

Konkurransen om Regjeringskvartalet er en av det aller viktigste i Norge de siste 50 år. Statsbygg, som er byggherre, har hatt en krevende oppgave, som på mange måter er godt løst. De har gjennomført et langt løp med mange deletapper.

Erling Dokk Holm er førsteamanuensis ved Markedshøyskolen.

Det har vært utredninger og parallelloppdrag, som alle har forberedt den store finalen: Hvem skal få tegne de bygningene som skal danne det nye Regjeringskvartalet.

Vinnerforslaget

Vinnerforslaget heter Adapt, og er skapt av en gruppe som kaller seg Team Ubris. Bak det navnet skjuler det seg arkitekter, landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører mm. Arkitektene er Nordic og Haptic.

Nordic er et av Norges største arkitektkontorer. Nordic har spesialisert seg på store, komplekse bygninger, som flyplasser og sykehus. De jobber over hele verden, og gjør eminente ting.

Haptic er et begavet, lite og ganske nytt kontor. I det hele tatt er Ubris et veldig godt team.

Svært uvanlig situasjon

Vi får håpe at vi får en omfattende debatt om de arkitektoniske og byplanmessige aspektene ved vinnerforslaget, men akkurat nå er det noe helt annet som bør få oppmerksomhet.

Både blant arkitekter og andre som deltar i dette feltet murres det i disse dager, det fordi det er krevende å forstå er at Ubris i det hele tatt fikk delta. Nordic tegnet reguleringsplanen, og har derved utviklet et nært forhold til byggherren – altså Statsbygg.

Nordic sitter derfor automatisk på mer informasjon – ikke minst uformell informasjon - enn de andre konkurrentene.

Det er i våre dager svært uvanlig at arkitekter både får tegne reguleringsplaner og siden oppføre bygningene, nettopp for å forhindre at slike situasjoner oppstår.

Les også

Kulturredaktør Sarah Sørheim: Regjeringskvartalet: Vinnerforslaget er på lag med byen

Gjørme av etiske spørsmål

I et moderne transparent samfunn er kravene til habilitet og konkurransenøytralitet etterhvert blitt strenge, og det er bra. Tidligere var slikt vanligere, og det skapte en gjørme av etiske spørsmål. Det finnes ikke så mange paralleller til det som her har skjedd.

Spørsmålet alle de andre teamene som deltok må stille seg, er: var dette en reell konkurranse?

Det er mulig Statsbygg kan finne en eller annen teknisk-juridisk forklaring på at her har alt vært i sin skjønneste orden. Men hvis publikum, konkurrentene, offentligheten eller andre, har rimelig grunn til å anta at statsbygg har vært inhabile, eller at en av deltagerne i en konkurranse har fått fordeler, så har Statsbygg og juryen et alvorlig problem.

Man kan som kjent ha jussen på sin side, men moralen mot seg.

Les også

Sterke reaksjoner mot det nye Regjeringskvartalet: Varsler omkamp i Stortinget

Er det for mye som skurrer?

Nå var jeg selv inne og rådga en av de andre aktørene i det rent byplanmessige, og kan derfor mistenkes for å ha en vikarierende agenda. Men min deltagelse var her ikke av en slik art at den har betydning for inntekter eller posisjoner.

Jeg har imidlertid en interesse av at vi får en bred debatt om hva slags premisser som ligger til grunn når større arkitektkonkurranser går av stabelen.

Tar jeg feil, er det ingenting som er bedre. Men er det ikke litt for mye som skurrer her?

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter