Debatt

Disse anleggene vil vi satse på i Oslo

Pengene vi har brukt til utredninger i OL-søknaden er ikke bortkastet, skriver Stian Berger Røsland og Fabian Stang.

Det blir ikke OL i Oslo i 2022, men byrådet jobber likevel videre med noen av de planlagte prosjektene - deriblant bygge hockeyanlegg på Jordal.

 • Stian Berger Røsland
 • Fabian Stang
  author

Søknaden om OL og Paralympics i Norge i 2022 inneholdt forslag til store investeringer i infrastruktur, i idrettsanlegg, i bolig— og byutviklingstiltak. Disse planene skal vi sette ut i live, samtidig som vi bygger videre på arbeidet vi allerede gjør for å møte befolkningsveksten.

Europas raskest voksende hovedstad

Oslo har lenge hatt en sterk befolkningsvekst, med ca. 10000 mennesker hvert år. Alt tyder på at denne veksten fortsetter.

Stian Berger Røsland. Rolf Øhman

Fabian Stang. Ingar Storfjell/Aftenposten

I 2030 vil Oslo anslagsvis ha en befolkning på 800 000 innbyggere. En slik vekst krever store investeringer dersom den skal ivareta Oslos gode kvaliteter. Veksten i hovedstaden er en utfordring, men det er også en mulighet. Det viser at Oslo er en konkurransedyktig og attraktiv by.

Veksten gir oss muligheten til å videreutvikle hovedstadens sterke sider med urbant bymiljø, gode byrom og samtidig videreutvikle bokvaliteten basert på betydelige ambisjoner for miljø og kvalitet.

Bærekraftig vekst, ny infrastruktur og utvikling av kollektivknutepunkter er stikkord som beskriver løsningene. Det er nå vi legger grunnlaget for fremtidens Oslo. De neste årenes investeringer vil være med å forme byen i lang tid.

Breddeidrett og byutvikling

Vi skal jobbe for å realisere prosjektene som lå inne i søknaden også uten et OL og Paralympics i Norge. Planene vi har utviklet for å bygge byen videre frem mot 2022 og etterpå, skal gjennomføres.

Midlene vi har brukt på utredningsarbeid i forbindelse med søknaden er ikke bortkastet.

Det ligger planer klare for oppgradering av samferdselsinfrastruktur, idrettsanlegg og byutviklingstiltak i Oslo som skal videreføres. Med et OL hadde alt blitt ferdig til 2022, men nå vil noe ta litt lengre tid.

Noe av det første vi går løs på, er å sikre en ny hall på Jordal. Vi skal sikre at det bygges flerbrukshall på Stubberud, vi skal bygge skøytehall på Valle Hovin og treningshall på Mortensrud. Vi skal fortsatt etablere skianlegg og aktivitetspark tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Grønmo, og vi skal utvide dagens skianlegg på Grefsen for breddeidretten, barn og unge. Dette vil være viktig for idretten i Oslo.

Vi skal fortsatt utvikle områdene Breivoll, Kjelsrud, Økern og Ulven, noe som er viktig for byutviklingen i Oslo Øst. I tillegg skal vi sikre viktige lokale trafikktiltak som planfritt kryss på Vinderen og oppgraderinger i T-banenettet.

Prosjekter beskrevet i OL-søknaden er imidlertid langt fra det eneste kommunen gjør for å sikre investeringer for fremtidig vekst.

Milliarder til skole, transport og idrett

Oslo har lenge arbeidet etter en bevisst plan for å møte befolkningsveksten gjennom miljøvennlig byutvikling, og store investeringer i skole og i samferdsel. Dette er et arbeid som har foregått uavhengig av søknaden om OL i 2022.

I forrige uke la byrådet frem forslag til budsjett for Oslo kommune i 2015. Vi la frem et budsjett som bidrar til å gjøre Oslo til en enda smartere, grønnere og tryggere by, samtidig som innbyggerne skal sikres tjenester av høy kvalitet.

Vi skal investere for 10,3 milliarder kroner i 2015 og for 36,3 milliarder de neste fire årene.

Vi renoverer og bygger nye skolebygg for 10 milliarder over en fireårsperiode, for å møte den høye veksten i elevtall.

Med et OL hadde alt blitt ferdig til 2022, men nå vil noe ta litt lengre tid.

Vi skal bruke 1,66 milliarder til kjøp av transporttjenester i 2015. Dette skal brukes på å videreføre lave billettpriser for kollektivtransport og utvide kapasiteten i kollektivtilbudet. 550 millioner i budsjettet går til å utvikle flere elektroniske tjenester de neste fire årene, for å møte innbyggerne på en smartere, mer effektiv og brukervennlig måte.

Og vi skal bruke 838 millioner kroner til investeringer i idrett-, friluft— og nærmiljøanlegg de neste fire årene. I tillegg settes det av 140 millioner kroner til rehabilitering av anlegg. Vi skal bygge nye anlegg, samtidig som vi tar vare på det vi har. I tillegg til dette må vi komme tilbake til ytterligere satsing for å få realisert idrettsprosjektene lagt på bordet gjennom Oslo 2022.

Dette er satsinger som vil komme hele byen til gode, og som er viktig for hovedstaden.

Nei til Oslo-OL ikke er et nei til Oslo

Oslo skal være en by for hele Norge. Som hovedstad og landets største by har Oslo unike utfordringer som bare kan løses sammen med nasjonale myndigheter.

Vi må få på bordet at et nei til Oslo-OL ikke er et nei til Oslo.

Når statlige myndigheter nå har avvist å satse på et Oslo-OL i 2022, er det viktig at de likevel stiller opp for at vi i fellesskap skal kunne løse felles utfordringer som klima og miljø, kollektivtransport, bedre kriminalitetsbekjempelse og integrering.

Oslo trenger flere idrettsanlegg. Vi må få på bordet at et nei til Oslo-OL ikke er et nei til Oslo.

Vi har tillit til at regjeringen og Stortinget, som sier at de vil satse på breddeidretten, stiller opp og bidrar slik at hovedstaden får flere idrettsanlegg.

På tide å se fremover

Det er mange årsaker til at prosessen med å ta OL til Norge stanset, men la oss ikke dvele for lenge ved det som har skjedd.

Det er viktig å ha evnen til å lære av sine feil, men enda viktigere er evnen til å løfta haken og se fremover igjen. La oss sette i gang!

 1. Les også

  Hagen vil ha gjennomgang av Oslo-OLs pengebruk

 2. Les også

  - Har oppnåd at IOC har tatt innover seg at det er behov for å komme ned på jorden

Les mer om

 1. Debatt
 2. Oslo

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Regjeringen gir Oslo ferske byutviklingspenger

 2. OSLOBY

  Her kommer Oslos nye idrettsanlegg

 3. SPORT

  - I kveld smeller det i OL-debatten

 4. SPORT

  Idrettspresidenten lurer på hvor 4 milliarder kroner er blitt av

 5. OSLOBY

  Jubler for mer sykkelvei og svømmehaller, men frykter kulturminner går tapt

 6. SPORT

  Ekstra tippemidler kan gi byggeboom i byene