Debatt

Er de tradisjonelle mediene et ekkokammer? | Morten Langfeldt Dahlback

  • Morten Langfeldt Dahlback, doktorgradskandidat i filosofi, NTNU
Nina Hjerpset-Østlies mistillit til de norske mediene virker betraktelig overdrevet, skriver artikkelforfatteren.

Eller er kanskje ekkoet gjenlyden av fakta?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I mediekritikk-spalten i Aftenposten 19. oktober hevder Nina Hjerpset-Østlie at mainstreammediene er et ekkokammer, hvor myter om innvandring spres uten motforestillinger.

Mistilliten virker betraktelig overdrevet

Hjerpset-Østlies mistillit til de norske mediene virker betraktelig overdrevet.

Hun viser nemlig selv til mainstreammediene når hun skal «korrigere» feiloppfatninger om innvandring. Det viser lenkene hun legger ved artikkelen.

Halvparten av Hjerpset-Østlies eksempler på angivelige feil i mediene blir fremsatt av enkeltpersoner gjennom intervjuer, lederartikler og meningsytringer.

Men at en representant for Human Rights Service mener at en innvandringsliberaler som Viktor Normann tar feil, er like overraskende som regn i oktober og forteller oss lite om medienes evne til å formidle fakta.

Bruker mainstreammediene flittig selv

Mer påfallende er det at Hjerpset-Østlie bruker mainstreammediene flittig når hun skal korrigere mytene de samme mediene sprer.

I rights.no-artikkelen om hvorvidt Norge lykkes med å få asylsøkere i jobb, er hovedkilden hennes en artikkel i Aftenposten.

I artikkelen om de syriske flyktningenes arbeidsevne bruker hun stoff fra den danske avisen Politiken for å underbygge sitt eget syn.

Begge disse avisene er så mainstream som man kan få det.

Er ekkoet kanskje gjenlyd av fakta?

Det er uklart hvordan Hjerpset-Østlie klarer å mene at mainstreammediene er et ekkokammer som ikke formidler fakta om innvandring og integrering, samtidig som hun selv bruker de samme mediene som kilder i sine egne artikler.

Her er en mulig forklaring: kanskje ekkoet er gjenlyden av fakta?


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Mer fra Medierevisjonen?

Les mer om

  1. Medier