Debatt

En god og universell barnetrygd

 • Knut Arild Hareide, leder i KrF

I en tid med synkende fødselstall og stadig mer press på familien, mener KrF det er et åpenbart uklokt valg å svekke de økonomiske ordninger og rammevilkårene for familiene, skriver Knut Arild Hareide. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

KrF forslår i vårt alternative statsbudsjett for 2017 en økning av barnetrygden og mener den fortsatt skal være universell.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten kommer på lederplass 2. november med gode argumenter for en universell barnetrygd, men konklusjonen blir likevel behovsprøving. Utover Aftenpostens gode argumenter for en universell ordning, vil jeg spesielt peke på to forhold.

Knut Arild Hareide Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I 2015 ble det født 59.100 barn i Norge. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner på 1,73. Det er laveste SFT siden 1986. Trenden er at nordmenn føder færre barn og færre får mange barn. Dette er ikke bærekraftig. Vi må ha en fødselsrate på 2,1 bare for å opprettholde befolkningen.

Bærekraftige fødselstall er helt avgjørende for den norske velferdsstatens fremtid.

I en tid med synkende fødselstall og stadig mer press på familien, mener KrF det er et åpenbart uklokt valg å svekke de økonomiske ordninger og rammevilkårene for familiene. Det finnes ingen bedre investeringer enn å legge til rette for flere barn og for trygg oppvekst for alle barn.

Spleiselag for velferd

Det koster å ha barn i Norge. Det gjelder alle foreldre. Noen foreldre har imidlertid så høye inntekter at de ikke trenger trygd. Disse foreldrene har sannsynligvis så god råd at de godt kunne betalt når barnet trenger legehjelp, de har sikkert råd til å betale for både skole og eventuelle videre studier – og for sykehusinnleggelse for hele familien.

Det norske velferdssamfunnet er imidlertid slik at vi har ordninger og tjenester som gjelder alle, uansett behov.

Vår velferdsmodell er et spleiselag hvor alle bidrar og alle får tilbake. Og så bruker vi blant annet skattesystemet for omfordele og utjevne forskjeller. Dette er helt grunnleggende prinsipper for velferden vår. KrF mener dette er en modell vi bør ta vare på også fremover. KrF vil kjempe for det velferdssamfunnet vi har. Universell barnetrygd, gode ordninger og rammevilkår for barna og familiene er en viktig del av dette.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


 1. Les også

  Barnetrygden må styrkes, ikke ødelegges | Kåre Willoch

 2. Les også

  Å fjerne barnetrygden er en dårlig idé | Kristian Tonning Riise

 3. Les også

  Aldri før er så mye kontantstøtte sendt ut til EU-borgere

Les mer om

 1. Kristelig Folkeparti (KrF)
 2. Barn og unge
 3. Barnetrygd

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Barnetrygden bør endres

 2. NORGE

  Barnløse med høy lønn må betale hvis KrFs økning i barnetrygden går gjennom

 3. SID

  Behovsprøvd barnetrygd vil være en fattigdomsfelle og påføre skam

 4. POLITIKK

  Sanner slår tilbake mot Hareide: Høyre er ikke blitt mer liberalistisk

 5. POLITIKK

  Slik vil Frp endre barnetrygden

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Adressen kan ikke avgjøre godene