Medierevisjonen: Mange ønsker bare å fortelle – og høre – den ene delen av historien | Jan Arild Snoen

  • Jan Arild Snoen
    Jan Arild Snoen
    Spaltist
Dagsrevy-reportasjen til Anders Magnus om kriminalitet og narkotika i Oslos østlige og sørøstlige bydeler har utløst svært ulike reaksjoner, skriver Jan Arild Snoen.

Den kjedelige gråsonen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dagsrevy-reportasjen til Anders Magnus om kriminalitet og narkotika i Oslos østlige og sørøstlige bydeler har utløst svært ulike reaksjoner.

De innvandringsskeptiske fikk bekreftet sitt svartsyn. Til og med bekreftet et av Dagsrevyens intervjuobjekter at vi i deler av Oslo allerede har «svenske tilstander».

De innvandringsliberale påpekte åpenbare overdrivelser, som da et annet av intervjuobjektene mente at en fjerdedel av ungdommene solgte hasj.

Beste kort: De liberale

De liberale har de beste kortene i denne debatten.

Aftenpostens Andreas Slettholm peker på at tilgjengelig forskning og statistikk sier noe helt annet om narkotikabruken i de aktuelle bydelene.

Maren Sæbø går grundig igjennom forskningen hos Agenda Magasin.

Men da kontrer Kjetil Rolness (Aftenposten onsdag) med at forskningen helt sikkert er feil. Rolness’ eneste bevis: De som Magnus har snakket med, sier noe annet.

Jeg er ofte enig med Rolness, men dette var tynne saker.

Enkelthistorier og nyanseringer av det store bildet er likevel verdt å lytte til.

Når to ting er sanne samtidig

Vi så samme polarisering for noen uker siden, da Donald Trump viste til Sverige for å male sitt bilde av hvordan innvandringen ødelegger et samfunn.

Som respons ble internasjonal presse fylt med stoff om hvor idyllisk Sverige egentlig var, inntil opptøyer noen dager senere igjen rystet Rinkeby.

Begge sider har sine «alternative fakta».

Optimistene kan trekke frem at voldtektstallene i Sverige falt kraftig i 2015, slik VG omtalte 22. februar, uten å si noe om at de steg like mye i 2016. Pessimistene kan peke bare på det siste.

Jan Arild Snoen.

For mange synes det svært vanskelig å ta inn over seg at to ting er sanne samtidig: Innvandrere i Norge (og Sverige) er betydelig mer kriminelle enn innfødte. Og kriminaliteten i Norge har falt betydelig samtidig som innvandringen har økt.

Mange ønsker bare å fortelle – og høre – den ene delen av historien.

Debatt på felles arenaer

Innvandringsliberale tyr gjerne til sosioøkonomiske forklaringer på at innvandrere er mer kriminelle, selv om dette bare forklarer en del av forskjellen.

Deres motpoler påstår at innvandring gjør USA mer kriminelt, mens forskningen temmelig entydig viser det motsatte. Innvandrere i USA – også de med lav utdanning og inntekt, er mindre kriminelle enn innfødte. Så sammenhengen er langt fra skjebnebestemt.

Mange ønsker bare å fortelle – og høre – den ene delen av historien

For deler av opinionen er det blitt så plagsomt å konfronteres med data og argumenter som ikke «passer» at de rett og slett velger bort slike medier.

I Minerva forsøker vi å reflektere det brede spektrum av meninger om dette temaet som finnes i redaksjonen – og i Norge. Men når vi slipper til innvandringskritikken fra Nina Hjerpset-Østlie, fører det til at en del nekter å lese oss – eller skrive for oss. Og når jeg eller kollega Ivar Staurseth skriver kritisk om document.no eller Asle Toje, kommer tilsvarende bannbuller fra den andre siden.

Debatten om innvandring må føres på felles arenaer, ikke fra hver vår grøft.


På Twitter: @jasnoen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.