Debatt

Vil ikke skrote vedtak om biodrivstoff | Vidar Helgesen

  • Vidar Helgesen (H), klima- og miljøminister
Planen fra budsjettforliket legger opp til 20 prosent innblanding av biodrivstoff i 2020, og dette står vi fast ved, skriver Vidar Helgesen.

Aftenposten skriver at vi «åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff». Påstanden mangler dekning.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslipp i transportsektoren. Forutsetningen er at produksjonen skjer i henhold til bærekraftskriteriene og ikke fører til avskoging og dermed økte utslipp.

På lengre sikt vil elektrifisering bli viktigere innenfor persontransporten, men biodrivstoff vil fortsatt spille en rolle innenfor tungtransport og luftfart.

Planen fra budsjettforliket legger opp til 20 prosent innblanding av biodrivstoff i 2020, og dette står vi fast ved.

Vidar Helgesen.

Opptrappingsplanen vil totalt sett gir reduserte utslipp globalt.

Aftenposten skriver at vi «åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff». Påstanden mangler dekning. Regjeringen vil ha en forutsigbar og bærekraftig opptrapping av omsetningskravet.

Miljødirektoratet kommer snart med en konsekvensutredning, som vil kvalitetssikre utslippseffektene.

Opptrappingsplanen skal forskriftsfestes, derfor vil den sendes på høring i løpet av våren. Da vil de ulike aktørene kunne få sagt sin mening om saken, både om klimaeffekt, tilgang og pris. Det vil gi viktige innspill til planen, men det betyr ikke at planen skrotes.


På Twitter: @VidarHelgesen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Debatten startet her :

«Tidenes klimabudsjett» koster milliarder for bilistene og kan øke utslippene

Minst 470.000 biler tåler ikke bensinen Stortinget har vedtatt å innføre

Les mer om

  1. Biodrivstoff
  2. Miljødirektoratet
  3. Elektrifisering