Debatt

Hvem skal lede kunstinstitusjonene? Anne Gjevang

  • Anne Gjevang, stedfortredende operasjef ved Den Norske Opera & Ballett 2008 - 2012
I ledergruppen i Operaen er kunstneriske posisjoner i mindretall. Politikerne vil ha styreleder og flertall av styremedlemmer uten relevant fagkunnskap.

Opera og ballett er internasjonale kunstarter. Det kreves mer enn bare nasjonal erfaring for å forstå premissene for optimal produksjon og utvikling.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Underet: Norske politikere bevilget fire milliarder kroner til nytt opera- og balletthus. Stolte slagord fulgte: «Høyt internasjonalt nivå», «Et av Europas ledende operahus ». Kunstneriske vyer i førersetet.

Anne Gjevang, stedfortredende operasjef ved Den Norske Opera & Ballett 2008 -2012

Konsulentenes og headhunternes inntog kom raskt. Undringen endret karakter. Med forundring snarere enn beundring så jeg vår institusjons interne struktur bli diktert av spesialister, riktignok, men deres fag var bedriftsorganisasjon generelt. Tenkesettet manglet kunstfaglig og internasjonalt bakteppe. Opera og ballett er internasjonale kunstarter. Det kreves mer enn bare nasjonal erfaring for å forstå premissene for optimal produksjon og utvikling. Ingen ekstern kunstnerisk konsulent ble hentet inn.

Uten relevant fagkunnskap

I ledergruppen er kunstneriske posisjoner i mindretall. Politikerne vil ha styreleder og flertall av styremedlemmer uten relevant fagkunnskap. Slik vil personene som velges til å bekle ledende stillinger ikke nødvendigvis være de rette til å bestemme innhold og profil i en kunstinstitusjon som skal være førende i vårt land.

  • Åpent brev til styret i Den Norske Opera & Ballett: Styringsformen er skyld i Operaens krise

Det er forunderlig at slik tenking har fått så sterkt gjennomslag i vårt samfunn. For all del, ikke bruk fagfolk! Leger ønsker å behandle i stedet for å rapportere, journalister vil skrive om det som er betydelig for dem uten hypoteser om hva flertallet lesere vil ha. Heftige diskusjoner omkring Nasjonalmuseet indikerer at også her er andre hensyn sterke pådrivere enn de kunstneriske.

Den Norske Opera & Ballett har vært i fokus i mediebildet lenge nå. Det er enkelt å skrive om hvem som kommer og går. Vi trenger et nytt under: Når vil vi primært lese om kunsten som utøves i Operahuset?

Her kan du lese flere artikler om ledelsesdebatten knyttet til Operaen:

Les også

  1. Per Boye Hansen i åpent brev til styret: Anonyme undersøkelser. Selvmotsigelser. Kritikkverdige forhold.

  2. - Sutrete og illojalt!

  3. Operasjefens lederstil skal ha møtt motstand

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Den Norske Opera & Ballett
  2. Kunst