Debatt

Fritt sykehusvalg er en viktig verdi | Anne Grethe Erlandsen

  • Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet
Pasienten skal være med på å ta beslutninger om egen helse, mener statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Det innebærer blant annet retten til å velge behandling ved Rikshospitalet i Oslo eller et annet sykehus.

Ventetidene går ned, flere får behandling og pasientene får økt valgfrihet. Fritt behandlingsvalg er ikke alene årsaken til dette, men er et av flere grep som bidrar.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sigrid Hagerup Melhuus i tankesmien Agenda spør i et innlegg 8. juli om fritt behandlingsvalg gir bedre helse. Hun er opptatt av at det er de ansattes motivasjon til å levere gode helsetjenester, ikke pasientens medbestemmelse, som er viktigst for at kvaliteten skal bli god.

Jeg er helt enig med henne i at de ansattes innsats og motivasjon sikrer gode helsetjenester. Vi er imponert over jobben de gjør og takknemlig for at våre fagfolk er engasjerte og kompetente i jobben sin.

De skal ha mye av æren for at ventetiden er redusert med i gjennomsnitt 11 dager fra første tertial 2014 til 2016, og 23 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Les også

Aftenposten mener: Fritt behandlingsvalg på prøve

Pasienten skal være med på beslutningene

Men det betyr ikke at pasienten ikke bør ha valgfrihet. I pasientens helsetjeneste ser jeg ikke på pasienten som kunder, slik Melhuus omtaler dem i sitt innlegg. Pasientene er mennesker med svært god oversikt over egen helse, og som fortjener å bli hørt.

I pasientens helsetjeneste skal ingen beslutninger tas om meg, uten meg. Pasienten skal være med på å ta beslutninger om egen helse. Fritt behandlingsvalg gir enda en mulighet til å ha et ord med i laget.

Da vi tiltrådte, ventet for mange pasienter unødvendig lenge på nødvendig behandling. Samtidig var det ledig kapasitet både i de offentlige sykehusene og hos de private. Hvorfor skal pasienten vente når de kan få behandling et annet sted?

Vi ga dem retten til å velge behandling et annet sted som er godkjent i ordningen. Det offentlige tar fortsatt regningen. Melhuus mener reformen er for dyr med tanke på at for få pasienter har benyttet seg av tilbudet. Hun anerkjenner riktignok at reformen er ny. Effekten vil øke. Men poenget er heller ikke at alle skal bytte behandlingssted. Vi mener det er en rettighet og en viktig verdi i seg selv at pasienten får muligheten til å velge.

Les også

Frykter sykepleierflukt til det private med fritt behandlingsvalg

Stimulerer til effektivitet

Like viktig er dessuten konsekvensene av reformen som Melhuus ikke nevner. Fritt behandlingsvalg-reformen handler om mye mer enn at pasientene får velge private hvis de ønsker det. Taket på antall pasienter som sykehusene får behandle, er fjernet, og sykehusene inngår avtaler med private om å benytte ledig kapasitet.

Det stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Samlet bidrar det til at flere får behandling, og at ventetidene går ned. Sammen med andre grep vi gjør, bidrar det til en effektiv og god styring av helsetjenesten.

For selv om de ansattes motivasjon og innsats er viktig, er det vår plikt å legge til rette for at de kan gjøre jobben sin. God ledelse, organisering og effektive finansieringsordninger bidrar også til god kvalitet og bedre helse.

Så mens Melhuus avfeier en reform som knapt har fått muligheten til å virke, sier jeg ja takk begge deler. Ja, til motiverte ansatte, og ja til medbestemmelse for pasienten. Det er å skape pasientens helsetjeneste.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Helse