Debatt

Kort sagt, søndag 22. desember

  • Debattredaksjonen

Politiets meninger om kriminalpolitikk. Naturlige og menneskeskapte klimaendringer. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Politiets meninger om kriminalpolitikk

Juristen Torstein Ulserød i Civita stiller seg i et debattinnlegg i Aftenposten 17. desember kritisk til politidirektørens ytringer om narkotikapolitikken. Han mener øyensynlig at en direktoratsdirektørs oppfatninger om hva avkriminalisering av ulovlige rusmidler vil kunne føre til for politiets innsats, er politiske, og dermed upassende.

Å skille mellom politiske og faglige embetsytringer er ikke enkelt. Likevel, de faglig-kriminalpolitiske ytringer som politidirektøren har kommet med om narkotikapolitikken, må man vel med rimelighet kunne betrakte å ligge innenfor en politidirektørs ytrings- eller handlingsrom.

Ulserød synes imidlertid ikke å være i tvil om at politidirektøren, på et tvilsomt faglig grunnlag, fremmer sine politiske synspunkt. Derfra konkluderer han at politidirektøren vanskelig kan opptre lojalt eller nøytralt «overfor en hvilken som helst regjering».

Skal grensen mot det politisk akseptable være så skjør og klar som Ulserød mener den bør være, må det vel også være galt av politidirektøren å mene noe om nærpolitireformen? For eksempel at den ikke bør reverseres? For det vil jo kunne svekke politiets innsats mot kriminalitet? Et ytterst brennbart politisk spørsmål. Men kanskje like fullt også et faglig polisiært spørsmål som politidirektøren må få lov å kunne mene noe om?

Øystein Blymke, tidligere ekspedisjonssjef i Justisdepartementet


Klimaendringer er også naturlige, ikke bare menneskeskapte

Når nyhetsanker Petter Oulie-Hauge i Dagsrevyen 18. desember gjentatte ganger spør den nye olje- og energiministeren Sylvi Listhaug om hva hun mener med at klimaendringene «også er menneskeskapte», skapes det et inntrykk av at det ikke finnes andre drivkrefter for klimaet enn de menneskeskapte. I så fall måtte da jorden hatt et stabilt klima inntil 1950 da klimagassutslippene startet i stor skala.

De fleste vet vel at istider har kommet og gått og at etter en varm middelalder kom en kald periode fra 1500-tallet til 1800-tallet da vintrene var ekstremt kalde. Tyske elver frøs til fra november, Themsen fra desember. Deretter fulgte en varmere periode, i første halvdel av 1900-tallet steg global temperatur ifølge FNs klimapanel med 0.63 grader med minimal hjelp av menneskeskapte klimautslipp. I de siste 30 årene av 1900-tallet steg temperaturen med 0.59 grader, ifølge klimapanelet hovedsakelig drevet av menneskelig aktivitet.

Problemet er bare at forskerne ikke har en inngående kunnskap om drivkreftene bak klimaendringene før 1950, bortsett fra at de i dominerende grad var naturlige: sol, vulkansk aktivitet, havstrømmer etc. Det er nok ingen forskere i dag som argumenterer med at disse naturlige drivkreftene ikke lenger eksisterer. De aller fleste er nok også enige om at menneskeskapte klimagassutslipp påvirker klimaet. Derimot er det ingen som med sikkerhet kan si hvordan fordelingen mellom naturlige og menneskeskapte drivkrefter er i dag og hvordan den vil være i tiårene fremover.

Når Oulie-Hauge og Dagsrevyen tilsynelatende prøver å skape en sensasjon ved at Listhaug svarer «også er menneskeskapte», bygger nok dette på en misforståelse. Det er ingen uenighet om dette. Uenigheten dreier seg om hvor mye som er menneskeskapt og hvor mye som er naturlig.

Erik Marius Andersen

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Klimautslipp
  3. Sylvi Listhaug
  4. Klima