Debatt

Kort sagt, mandag 14. april

  • Debattredaksjonen

Verden etter pandemien. Rusavhengige i Oslo. Barna i Moria-leiren. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Verden etter pandemien

Koronapandemien har synliggjort behovet for og viljen til frivillig innsats. De siste ukene har Røde Kors fått mange nye frivillige, men vi ser viljen til handling også gjennom andre grupper som hjelper hverandre i nærområdene. Folk tilbyr hjelp og ber om hjelp. Sammen har vi brutt noen barrierer på veldig kort tid.

Professor Ole Jacob Madsen skriver fornøyelig i Aftenposten 13. april om at vi mennesker gjerne tror at vi kan endre ting etter kriser, men at det sjelden blir slik. Han mener det er optimistisk av meg å mene at samholdet nå kan føre til positive muligheter etter krisen. Ja visst, jeg er optimist. For verden har opplevd kriser før, og gått videre. Tenk bare på hvordan institusjoner som Nato, EU og FN ble født som svar på store kriser og kriger.

Røde Kors er selv unnfanget i krise. Vår grunnlegger Henri Dunant ble vitne til et av Europas verste slag, i Nord-Italia i 1859. Han bisto i arbeidet med å hjelpe syke og sårede soldater, uansett hvilken side de representerte. Dunant brukte senere erfaringen til å kjempe frem prinsippet om at alle mennesker har lik rett til humanitær hjelp.

Ingen kan nå si hvordan verden vil være endret når vi har lagt koronatrusselen bak oss. Noen ser for seg total endring fra økonomi til økologi, mens andre hevder at mennesket aldri utvikler seg. Det er ikke naturgitt at vi går tilbake til samme spor som før krisen. Derimot er det naturgitt at mennesker i krise vil holde fast ved håpet.

Koronakrisen har gitt mange en ny forståelse av hva ensomhet er og hvor mange som er rammet. Ingen går uberørt ut av disse svært spesielle ukene og månedene. Et bedre samfunn etterpå avhenger av at viljen til endring blir med videre, og at vi får en fornyet bekreftelse av at både Norge, Europa og verden kan mobilisere når det virkelig gjelder. Evner vi å se mulighetene og endre til det bedre? Det er opp til oss.

Robert Mood, president, Røde Kors


Ikke gjør ting verre for rusavhengige i Oslo

Oslo kommune har stengt sprøyterommet, et tilbud til rusbrukere med tung avhengighet, svært dårlig helse og med stor risiko ved smitte av korona.

Kommunen mener driften ikke kan opprettholdes i tråd med nasjonale smittevernregler. Samtidig har Helsedirektoratet anbefalt at lavterskeltilbud som kan hindre smitte blant rusavhengige, ikke bør stenges.

Sprøyterommet har vanligvis flere hundre brukere i uken. Det er ingen grunn til å tro at behovet er mindre nå enn før koronautbruddet, heller tvert imot.

Det er behov for å prioritere ressurser til trygge, hygieniske omgivelser. Oppgavene som vanligvis ivaretas av sprøyterommet, er nå kun delvis dekket opp av andre tjenester. Det er uheldig. Ansatte ved sprøyterommet har en unik kompetanse, og den må brukes til brukernes beste.

En løsning kan være å redusere sterkt antall brukere som får tilgang til sprøyterommet av gangen, dette har vært gjort tidligere. Bruken av telt bør også sees nærmere på. I København og Basel har de klart å opprettholde sprøyteromtilbud. Det er betenkelig om ikke Oslo ser andre alternativer enn stenging.

Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus


Hjelp Hellas å hjelpe barna i Moria-leiren

Oppropet om at norske myndigheter skal hente nødstedte barn fra greske flyktningleirer til Norge, er møtt med stor støtte og sympati i vårt land.

De som ikke finner å kunne støtte dette initiativet, blant annet mitt eget parti, Arbeiderpartiet, er blitt kraftig kritisert. Fra denne siden hevdes at det i første rekke er et symbolforslag, og at bare noen få barn uansett ville kunne komme til Norge.

Jeg tar ikke stilling til dette, men vil komme med et alternativt forslag, som ville kunne hjelpe et langt større antall flyktningbarn fra Hellas enn de Norge, og trolig også andre europeiske land ville kunne ta imot.

Blant annet i lys av det sterke, norske engasjementet for disse flyktningene, foreslår jeg at regjeringen i samarbeid med den greske regjeringen gir et betydelig bistandsbeløp, som vil sette Hellas i stand til å ta de mest nødstedte barn ut av disse leirene og gi dem en trygg og menneskeverdig tilværelse.

Bjørnar S. Utheim, ambassadør (p), medlem av Arbeiderpartiet

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Koronaviruset
  3. Flyktninger
  4. Rusbehandling