Debatt

Hvorfor kan man ikke bare fortelle Nav når man ønsker å ta foreldrepermisjon? | Trond Nordseth

  • Trond Nordseth
    Trond Nordseth
    Lege og småbarnsfar
Om man for øvrig får et nytt barn før man har tatt ut all permisjon på det første barnet, så tapes resterende permisjonstid knyttet til sistnevnte. Det vil si: barnet taper disse ukene, mener innleggsforfatteren.

Nav-systemet for foreldrepenger må forenkles.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fars og medmors rettigheter i forbindelse med foreldrepermisjon er i fokus. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har lovet en gjennomgang av lovverket.

Dette har vært i utvikling siden første rettighetsfesting av fødselspermisjon for mor kom i 1909 (da to uker), og flere forhold bør nok revurderes.

Barnet taper

Det første er premisset om at foreldrepenger må tas ut sammenhengende, samtidig som man har laget et omfattende regelverk som sikrer en stor grad av fleksibilitet for å ta dem ut før tre års alder. Det er byråkratiserende med kravet om endringssøknader fra sammenhengende uttak. Hvorfor kan man ikke bare fortelle Nav når man ønsker å ta foreldrepermisjon?

Om man for øvrig får et nytt barn før man har tatt ut all permisjon på det første barnet, så tapes resterende permisjonstid knyttet til sistnevnte. Det vil si: barnet taper disse ukene.

Det er også rart at valget om 80 prosent versus 100 prosent uttak må være det samme for begge foreldre, og i ettertid er umulig å endre.

Et hvilket som helst datasystem kan settes opp til å ta høyde for ulike lengder på en permisjon. Kemneren trekker deg for penger på dagen om de vil, men om du får et barn før tiden, barnet blir sykt, ammer dårlig eller gjerne skulle vært lenger hjemme, uavhengig av grunn, så kan man ikke endre valg som er tatt månedsvis tidligere.

Les også

Aftenposten mener: Fedrekvotefellen må bort

Ulempe å føde tidlig

Den merkeligste er imidlertid dette: Selv om beregning av foreldrepenger tar utgangspunkt i termintidspunkt, så tar utbetaling av foreldrepenger utgangspunkt i fødselstidspunktet. Det medfører at mors tre permisjonsuker før termin forkortes dersom fødselen skjer før termin.

Statistisk sett vil 47 prosent av fødslene skje før termindato, 3 prosent på selve termindato og 50 prosent etter termindato. Med rundt 60.000 fødsler i året i Norge vil bare 1800 barn ha foreldre som får «alle dagene» i den tildelte permisjonen.

Etter nesten hver eneste fødsel må Nav justere permisjonslengden. I valget mellom å basere et system på en dato som er veldig sikker (termindato) fremfor en dato som er veldig usikker (fødselsdato), falt valget altså på den siste. Det hadde vært enklere om foreldrepenger i stedet ble beregnet ut fra termindato.

Les også

Gi fedre en selvstendig rett på foreldrepenger!

Gjør det enklere

Det er et klassisk prinsipp i barnemedisin å regne barnet fullvokst ved termindato. Fødes barnet for eksempel syv uker før termin er ikke dette barnet biologisk sett ett år før det har gått 59 uker etter fødsel. Men for Nav vil foreldrepengene og tredelingen av disse løpe uavhengig av biologisk alder.

Ammeproblemer for prematurt fødte ved overgang til far/medmor er ingen hindring. For barn født før uke 33 er riktignok reglene endret slik at foreldrepenger beregnes ut fra termin. For fødsler etter det beregnes det fra fødselstidspunkt. Om barnet er preget av sin prematuritet, kan man søke om pleiepenger, som beregnes på nesten samme måte som foreldrepenger.

Dersom termindato var det styrende, ville saksgangen bli enklere og ytelsen i praksis den samme, uavhengig av om barnet ble født i uke 25, uke 31 eller uke 40. Det er på tide med et enklere lovverk.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Foreldrepermisjon
  2. Nav
  3. Barn