Nei, løsningen på krisen er ikke selvforsyning | Ivar Slengesol

  • Ivar Slengesol
At sjeføkonomen i en av landets ledende bankgrupper foreslår selvforsyning som kur, er imidlertid oppsiktsvekkende, skriver innleggsforfatteren. Bildet av Elisabeth Holvik er tatt i en annen anledning.

Selvforsyning er en «løsning» som både er feil og farlig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Elisabeth Holvik i Sparebank 1 skriver i Aftenposten 14. mars mye fornuftig om kortsiktige tiltak mot koronakrisen og norsk økonomis underliggende sårbarheter.

Les også

Koronaviruset avslører at vi ikke er spesielt godt rustet for sjokk | Elisabeth Holvik

Hun har rett i at globalisering har tjent oss, men at ikke alle effektene er positive.

At sjeføkonomen i en av landets ledende bankgrupper foreslår selvforsyning som kur, er imidlertid oppsiktsvekkende.

Holvik skriver: «Norge bør, i likhet med USA, Storbritannia og nå også EU, utvikle en næringspolitikk der vi bygger opp egen industri, trygger det nasjonale private eierskap, øker beredskap, forsvar og selvforsyning.»

Feil

Selvforsyning er en «løsning» som både er feil og farlig.

Den er feil, fordi velferdsstaten er bygd på en grunnmur av handel. Som land hadde vi aldri vært der vi er i dag uten eksport, fra tømmer, fisk og skipsfart til metaller, olje og gass, sjømat, maritim og offshore leverandørindustri og andre varer og tjenester i nyere tid.

De siste 20–30 årene er hundrevis av millioner mennesker blitt løftet ut av fattigdom verden over, og spesielt i Asia, med eksport som økonomisk driver.

Løsningen er feil, fordi næringslivet trenger åpne grenser. Konkurranseutsatte, eksportrettede næringer har gjennomgående høyere lønnsomhet og produktivitet enn bransjer som i hovedsak selger sine varer og tjenester kun i Norge. Det er fordi eksportbedriftene fanger opp teknologi og løsninger ved å konkurrere internasjonalt.

Dette er grundig dokumentert av blant andre nobelprisvinner i økonomi Paul Krugman og tydelig beskrevet i Finansdepartementets perspektivmelding (2017).

Et betydelig internasjonalt rettet næringsliv er viktig ikke bare for å generere de inntektene vi trenger for å importere, men også for å sikre høy avkastning på arbeidskraften og kapitalen vår.

Les også

Direktestudio: Koronaviruset

Farlig

Løsningen er potensielt farlig, fordi selvforsyning og økonomisk nasjonalisme historisk henger sammen med politisk nasjonalisme.

Koronakrisen alene vil trolig styrke de politiske kreftene bak nasjonalpopulisme, og stater bør ikke kaste bensin på det bålet.

Etter at koronakrisen er over, er det siste Norge og verden trenger, at grensene forblir stengte. Vi trenger hverandre.

Gjenopprette internasjonalt samarbeid

Vi skal ikke være naive i møte med internasjonal konkurranse.

Som vi i Eksportkreditt Norge lenge har advart om, begynner Norges eksportutfordring å bli kritisk. Vi trenger et eksportløft, og vi trenger nye eksportvirkemidler for å matche andre land. Vi skal være en del av et europeisk svar til Kina og USA.

Jeg er enig med Holvik i at det å bygge grønne næringer er én vei ut av krisen.

Men mer enn noensinne må Norge og likesinnede land nå jobbe hardt for å gjenopprette internasjonalt samarbeid og det multilaterale systemet, inkludert Verdens handelsorganisasjon, som har vært så viktig for økonomisk utvikling og fred siden andre verdenskrig.

Det vil tjene også norske eksportbedrifter.