Debatt

Hvorfor var ikke 24. mars påskesøndag i år? | Kaare Aksnes

  • Kaare Aksnes
    Kaare Aksnes
    Professor emeritus, astronomi, Universitetet i Oslo​
Månen - og en forsamling kirkeledere fra oldtiden - gir svaret.

Og vet du når den tidligst mulige og senest mulige datoen for påskesøndag er?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Som tidligere redaktør av Almanakk for Norge er jeg blitt kontaktet av flere personer som ikke skjønner hvorfor påskesøndag er så sent som 21. april i år.

Påskeregelen

De viser til påskeregelen: 1. påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.

I følge almanakken er vårjevndøgn i 2019 20. mars kl. 22.58 norsk tid med neste fullmåne 21. mars kl. 2.43. Da burde 1. påskedag være søndag 24. mars.

Men vår gregorianske påske regnes ikke ut etter den sanne (astronomiske) fullmånen, men etter en såkalt syklisk fullmåne, som i mars i år skjer før vårjevndøgn. Følgelig må påsken regnes ut etter neste sykliske fullmåne, som er 18. april (det sanne tidspunktet er 19. april kl. 13.12). Da faller 1. påskedag på søndag 21. april.

Les også

Prest vil kutte kirkelige helligdager

Kaare Aksnes

Komplisert

Det er komplisert å regne ut de eksakte tidspunktene for fullmåne. Derfor ble det på kirkemøtet i Nikea i år 325 bestemt at påsken skulle beregnes etter den nevnte regel, men med en enkel formel som gir omtrentlige tidspunkter for fullmåner.

Den sykliske fullmånen skjer med vekselvis 29 og 30 dagers mellomrom, som i snitt gir 29,5 dager, meget nær den virkelige tiden mellom fullmåner.

Formelen som i dag benyttes for å beregne gregoriansk påske, ble laget av matematikeren Gauss.

Den tidligst mulige datoen for påskesøndag er 22. mars, den seneste datoen er 25. april.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Påske
  2. Astronomi
  3. Debatt