Kuttene i kriminalomsorgen bekymrer meg | Nils Leyell Finstad

  • Nils Leyell Finstad
Budsjettkuttene gir ikke mulighet for et økt ambisjonsnivå når det gjelder isolasjon og sårbare innsatte, skriver Nils Leyell Finstad.

Mange holdes isolert i fengsel fordi det mangler bemanning. Det er verdt å satse mer på kriminalomsorg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Leder av Oslo fengselsfunksjonærers forening Farukh Qureshi skriver i en kronikk i Aftenposten 28. mars om hva kutt i kriminalomsorgen gjør med blant annet de innsattes kosthold.

Kriminalomsorgen består av dyktige og engasjerte medarbeidere som tar vårt samfunnsoppdrag på stort alvor. Jeg kan opplyse at kostholdet i norske fengsler er i overensstemmelse med gjeldende regler. Innsatte får varierte måltider og kan handle ekstra matvarer ved å bruke dagpenger eller private midler.

Nils Leyell Finstad

Isolasjon skaper problemer

Fri tilgang til havregryn er stoppet av flere grunner. Budsjettmessige årsaker er én. Kriminalomsorgen har fått årlige budsjettkutt siden 2014, og det bekymrer meg.

Vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag innenfor krevende rammer.
Min bekymring er særlig knyttet til bruk av isolasjon.

Mange innsatte har et tilbud gjennom blant annet arbeid, skole og fritidsaktiviteter, og vi samarbeider med forvaltning og frivillige organisasjoner. Samtidig er det mange som er isolert i varierende grad. Mange har mindre enn to timer fellesskap med andre innsatte i døgnet.

Et stort antall innsatte er isolert uten at dette skyldes sikkerhet, men for eksempel manglende bemanning. Min bekymring er forsterket av et økt antall innsatte med psykiske lidelser.

Les også

Vi har en krimlitteratur som lager monstre og skriker etter hardere og lengre straffer | Eirik Husby Sæther

Verdt å satse

Budsjettkuttene gir ikke mulighet for et økt ambisjonsnivå når det gjelder isolasjon og sårbare innsatte. Vi er lovpålagt å forebygge og avhjelpe skadelige virkninger av isolasjon og legge til rette for at domfelte kan gjøre en egen innsats for å motvirke nye straffbare handlinger.

Det oppnår vi ikke ved isolasjon, som kan føre til alvorlig psykisk og fysisk lidelse.

Isolasjon er særlig uheldig i varetektssammenheng, der mange innsatte er i en sårbar fase. Vi opplever mer vold og trusler mot ansatte. Sivilombudsmannen er kritisk til bruk av isolasjon i norske fengsler. Kriminalomsorgsdirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som vurderer tiltak for å redusere omfanget av isolasjon. Det er verdt å satse mer på kriminalomsorg.

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter