Tar du skjermen ut av skolen, tar du skolen ut av samfunnet | Guri Melby

  • Guri Melby
God bruk av teknologi i skolen er læringsfremmende, skriver Guri Melby.

Rødts krig mot det digitale i skolen er en kamp mot en konstruert fiende, og de er dømt til å tape.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mímir Kristjánsson synes skolen skal slutte å bruke nettbrett som læringsverktøy, fordi det er «vanskelig nok å holde ungene borte fra skjermen».

At han har fått gjennomslag for digital rensing av Stavanger-skolen, er bare trist.

Les også

På tide med skjermpause i skolen | Mímir Kristjánsson

Forsterker forkskjeller

For hva er utfordringene når det kommer til teknologi i skolen?

Forskjellene mellom kommuner, skoler og klasser er for store når det kommer til lærerens teknologiske kompetanse og ikt-utstyr. Det gir barna ulike muligheter.

Rødt i Stavanger forsterker disse forskjellene når de tar PC og nettbrett fra de yngste elevene.

Barna våre vokser opp i en gjennomdigitalisert verden. Det bringer med seg både muligheter og utfordringer. God teknologiopplæring i skolen sørger for at alle barn er rustet for å møte dem.

Ingen elever skal ukritisk gis en skjerm til fritt bruk. Men alle må få lære om personvern og kildekritikk og trygg bruk av digitale verktøy. De må få lov til å utnytte mulighetene til bedre læring som ligger i dem.

Viktigst av alt er det at vi har lærere med digital kompetanse.

Les også

Å forby mobilbruk i skolen er lettvint og utdatert | Ingrid Somdal-Åmodt Vinje

Pedagogiske vurderinger

Kristjánsson skriver at, «De fleste småbarnsforeldre vet hvor fristende det er å bruke nettbrettet som barnevakt ... » og «ingen vet helt hva det gjør med læringen». Men forskningen viser at gode lærere er mest avgjørende for elevenes trivsel og læring. Og gode lærere bruker ikke Chromebook som barnevakt.

Gode lærere vet hvordan elevene lærer best. Digitale læremidler kan bidra til å gi hvert barn tilpasset undervisning. God bruk av teknologi i skolen er læringsfremmende.

Kanskje skal ikke alle ha PC-er eller nettbrett i første klasse. Men dette er et valg som må tas på skolen, ut fra pedagogiske vurderinger.

Teknologikompetanse er relevant for fremtiden, uansett hva noen skulle ønske. Å stenge skjermen ute med makt, er å ta skolen ut av samfunnet. Kristjánssons frykt og forbudsrefleks går ut over barna våre. Det er synd.