Veivesenet bommer om veiprising | Aslak Celius

  • Aslak Celius
Dagens system for innkreving av bompenger og andre bruksrelaterte avgifter er upresist, utdatert og ikke bærekraftig når fossilbilene fases ut, skriver Aslak Celius.

Det er uheldig at den offentlige etaten med ansvar for veiinfrastrukturen avviser ideen på et så sviktende grunnlag.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Under overskriften «Veiprising kan bli dyrere enn dagens bompengeordning» i Aftenposten 1. juni kaller Statens vegvesen veiprising urealistisk.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) mener de står på sviktende grunn.

OFV var tidlig ute med å lansere ideen om dynamisk veiprising, altså at man betaler ut fra hvor man kjører, hvor langt, til hvilken tid og hvilket drivstoff som brukes. Ikke bare som et alternativ til dagens bompengeordning, men som hjørnesteinen i et nytt og bærekraftig system for bilavgifter.

Dagens system for innkreving av bompenger og andre bruksrelaterte avgifter er upresist, utdatert og ikke bærekraftig når fossilbilene fases ut.

Vi kan ikke si med sikkerhet om veiprising er gjennomførbart – det er ikke utredet ordentlig ennå. Da er det merkelig at Statens vegvesen allerede ser ut til å ha bestemt seg.

Les også

Dette er bakgrunnen for bompengeraseriet over hele Norge

Misvisende

At man ikke vil kunne fjerne dagens bomutstyr ved satellittbasert veiprising, er umulig å påstå. Ei heller vet vi hvor lett det er å manipulere.

Så lenge det ikke er gjennomført en grundig utredning av hva et slikt system skal inneholde, og hvordan det skal fungere i praksis, kan man ikke vite om dagens utstyr må beholdes.

Det er derfor betenkelig at Statens vegvesen allerede nå har bestemt seg for hva kostnadene vil være.

Folk flest jukser ikke

Argumentet om at det blir mulig å jukse i et satellittbasert veiprisingssystem er tynt. Det lar seg gjøre å jukse også i dagens system. Du kan kjøre rundt bommene, eller du kan jukse med kjennemerkene.

Et mobilspill er heller ikke det samme som en fastmontert mottager i bilen din.

Men viktigst av alt: Vi har et tillitsbasert skatte- og avgiftssystem i Norge.

Det er fullt mulig å jukse på skattemeldingen også, men de færreste velger å gjøre seg til skurk for noen tusenlapper.

Hvis dette er godt nok for norske skattemyndigheter, bør det også være godt nok for Statens vegvesen.

At svenskene så langt har sagt nei, er heller ikke noe argument for ikke å utrede veiprising.

Fagfolkene var positive i den offentlige utredningen. Det var en politisk beslutning ikke å gå videre med det.

Den samme trenden har man sett i Danmark. Teknologien fungerer, men det er politisk besluttet ikke å gå videre med den fordi man ikke ønsker brukerbetaling for veiene. Enn så lenge.

Spørsmålet om man skal innføre veiprising er ikke et spørsmål om hvorvidt vi skal ha brukerbetaling for veier i Norge. Det er en annen debatt.

At bompengeaksjonistene, en gruppe hvis hovedbudskap er at brukerfinansiering av vei er en uting, også er mot veiprising, kan neppe komme overraskende på noen.

Det er derimot vanskelig å se hvordan dette er et argument mot veiprising som innkrevingsmetode.

Les også

Simen Bondevik: Bompengemotstanden er en skam for Norge

Vi trenger et bærekraftig system

Dagens bompengesystem er ikke lenger bærekraftig. OFV mener veiprising er et lovende alternativ.

Når en utredning foreligger, vil vi ha et solid grunnlag for å bestemme fremtidens system for brukerbetaling på vei.

I mellomtiden vil vi gjerne se hva Vegvesenet baserer sine beregninger på.

Før en utredning er det i beste fall uheldig at den offentlige etaten med ansvar for veiinfrastrukturen avviser ideen på et så sviktende grunnlag.