Debatt

Kort sagt, fredag 20. september

  • Debattredaksjonen

Atomkraft. Abid Rajas komiteverv. Bjørvika. Frontkjempere og jødedrap. Miljøhensyn i skogen. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvorfor ikke starte med atomkraft nå?

26. august hadde Simen Gaure fra Frischsenteret et tankevekkende innlegg i Aftenpostens Viten-spalter. Det handlet om sur nedbør, som ifølge teorien forårsaket skogdød i Europa, men i virkeligheten uteble de døde trærne. Poenget var: Vil det også skje med global oppvarming?

Jeg skrev et kort innlegg i Aftenposten om global oppvarming og klima for kanskje fire år siden, og jeg brukte H.C. Andersens eventyr Keiserens nye klær da jeg skrev om temperaturstigningen. I eventyret vet ikke keiseren at han er naken, og i mitt skjønn er temperaturen ganske konstant. Årsaken til det spesielle eventyret er at du simpelthen ikke kan måle gjennomsnittstemperaturen i verden til en nøyaktighet av 0.1K, og spesielt ikke i de 30 årene før polene ble oppdaget.

I år passer eventyret Chicken Little: The sky is falling bra til en sammenligning. Kyllingen får en nøtt i hodet og tror himmelen faller ned, og den løper rundt og skriker: «The sky is falling, the sky is falling.»

Nå skal du ha flyskam, være vegetarianer, ikke ha hund eller katt som er kjøttetende, høre på streikende skolebarn som klager på politkerene (Greta Thunberg) fordi barna blir redde av det avisene skriver (Oles klode), subsidiere solceller, vindmøller og dyre elektriske biler (Tesla?), bruke biodiesel, elektrifisere oljeplattformer langt til havs og høre tomme løfter (MDG) om at Norge skal bli CO2-nøytralt om 20–30 år etc. Equinor har elektrifisert flere plattformer og startet vindfarmer, ikke fordi det lønner seg, men fordi vi later som at Norge ikke lever av oljen. Men det gjør vi!

Den andre oljen er simpelthen atomkraft. Hvorfor ikke starte med atomkraft nå og ikke om 30 år? Kjernekraft er den sikreste produksjonsmåten av elektrisitet, med færrest dødsfall pr. kilowatt-time produsert, til tross for ulykkene i Tsjernobyl og Japan. Det er ca. 50 kjernekraftverk under bygging i verden i dag, men hvorfor ingen i Norge?

Ivar Giæver, Nobelprisvinner i fysikk, 1973


Gjør din plikt, Raja!

Abid Raja (V) er alle mulige og noen umulige steder i politikken unntatt der han i kraft av sitt komitéverv er forpliktet til å være, i forsvarspolitikken. Han sitter i utenriks- og forsvarskomiteen. Der er han litt synlig i utenrikspolitikken, og med på festlige reiser, men i forsvarspolitikken er han massivt passiv. I perioden 2013–2017 satt Trine Skei Grande i komiteen. Hun kombinerte partiledervervet i Venstre med å gjøre sine komitéplikter.
Til Rajas forsvar kan det anføres at konkurransen i komiteen ikke er hard. I utenriks- og forsvarskomiteen sitter en flokk partiledere og parlamentariske ledere som kutter komitéarbeidet til et minimum av pliktøvelser, åpenbart for å kunne bruke tiden på andre ting. Videre er komiteen preget av en del alders hvile. Allikevel, det er Raja som har komitérekord i profilerende aktivitet over alt og usynlighet der han skal være.

John Berg major (R), forsvarsanalytiker


Bjørvika og Bispevika

Ola Vaagbø påstår at området som omtales som Bjørvika, før het Bispevika (Aftenposten 17. september).
Dette er fullstendig feil: Navnet Bjørvika går tilbake til norrønt Bøjarvík ('byvika'), og dette har vært i bruk kontinuerlig siden middelalderen. Etter hvert som Bjørvikautstikkeren utviklet seg, fikk den vestlige delen navnet Oslo havn, noe som ga god mening så lenge Oslo var et bydelsnavn (= Gamlebyen). Men etter navneskiftet i 1925 ble dette navnet misvisende og ubrukelig, og det ble da byttet ut med de nylagede navnene Bispekaia og Bispevika (etter Bispegata som går rett innenfor).
Det er følgelig Vaagbø selv som her er i «villfarelse», og ikke mediene.

Frode Korslund, Oslo


Frontkjempere og jødedrap

Ingrid Cecilie Stridsklev prøver å tilbakevise mitt eksempel på jødedrap ved å så tvil om kildegrunnlaget, eller mer presist: Min fars motiver og min troverdighet. Kilden er en avhørsprotokoll fra Kjesäter hvor min far har referert hva Harald Linbye Aas har berettet til sine grepo-kolleger om sin innsats på Østfronten. Far har benevnt ham som «legionær», og det avgjør saken for Stridsklev, «for de kom i liten kontakt med sivile».

I domsutskriften fra januar 1947 heter det at Linbye Aas vervet seg som frontkjemper til 5. SS-Division Wiking og Den norske legion. Han ble dømt til 7 års straffarbeid for blant annet mishandling. Soningen begynte 26. juli 1948. Han ble løslatt 11. juni 1949.

Inger Cecilie Stridsklev har viet sitt liv til å kritisere landssvikoppgjøret og forsvare Quisling. Det får hun bare fortsette med.

Bjørn Skåret, Trysil


Villedende om miljøhensyn i skogen

Naturvernforbundet beskylder skogbruket for å forbigå biologisk viktige områder i forbindelse med kartlegging av skog. Det Naturvernforbundet ikke tar inn over seg, er at det viktigste for å bevare artsmangfoldet er å ta vare på og utvikle livsmiljøer for truede arter over tid. I skogbruket setter vi av de viktigste livsmiljøene for forvaltning i nøkkelbiotoper. Forskningen som ligger til grunn for skogbrukets kartlegging, viser at dette er en effektiv måte å ivareta truede og sjeldne arter på.

Livsmiljøene som er avsatt, huser ca. fire ganger så mange truede rødlistearter som gammel skog for øvrig. Å påstå at Skogeierforbundet ikke mener at rødlisten er relevant, blir derfor feil og villedende av Naturvernforbundet.

Etter at skogbruket startet med avsetting av livsmiljøer, livsløpstrær, kantsoner m.v, ser vi en klart positiv utvikling for skoglevende arter på rødlisten.

Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Atomkraft
  3. Bjørvika
  4. Abid Raja
  5. Forsvarspolitikk
  6. Andre verdenskrig
  7. Jødehat