Det Hans Majestet Kongens Garde har lært etter 22. juli | Syver Eskestrand

  • Syver Eskestrand
    Syver Eskestrand
    Planoffiser, Hans Majestet Kongens Garde
– Vi må tydelig kommunisere hva vi kan og ikke kan bidra med, og hvorfor, skriver planoffiser Syver Eskestrand.

Vi kan og bør benyttes i oppdrag som ligner vårt fredsoperative oppdrag.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

29. oktober skrev Sigmund Simonsen godt om hvordan Forsvarets innsats under 22. juli ikke ble gått i sømmene av Gjørv-kommisjonen, samt hvordan Forsvaret burde bidratt mer.

Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) får positiv omtale av 22. juli-kommisjonen. Det skulle bare mangle. Som en militær avdeling med stående fredsoperative oppdrag hele året er det en selvfølge at HMKG skal sikre Slottet i fred, krise og krig.

I den kaotiske situasjonen etter hendelsen i regjeringskvartalet iverksatte avdelingen raskt forsterkning av Slottet i henhold til tildelt oppdrag. Denne prioriteringen er selvfølgelig for oss, fordi sikringen av Slottet er en av våre viktigste oppgaver.

Les også

22. juli-kommisjonen vurderte feil: Forsvaret kunne gjort mer | Sigmund Simonsen

Enhetlig ledelse

Som Simonsen beskriver, vil kaoset som oppstår ved terrorhendelser, gjøre det vanskelig å bekrefte eller avkrefte «hybridangrep», altså involvering fra fremmede stater.

Syver Eskestrand.

Når HMKG iverksetter tiltak ved neste krise, er dette innen våre tildelte oppdrag og fortrinnsvis som bistand til politiet slik at tilgjengelige ressurser brukes helhetlig.

Instruks om Forsvarets bistand til politiet fra 2017 (bistandsinstruksen) har forkortet beslutningskjeden og vil sikre hurtigere ressurstilgjengelighet. Den peker på politimesteren som ansvarlig sjef i håndteringen, et ansvarsforhold vi er glade for, som samsvarer med militære prinsipper om enhetlig ledelse.

Et slikt ansvar kan på den andre siden høyne terskelen for å be om bistand fra Forsvaret. Tanken på å sende 20-åringer med automatvåpen ut i hovedstaden for å jakte terrorister er ubehagelig og skremmende.

Godt samarbeid

Hans Majestet Kongens Garde kan, som vist 22. juli, hurtig etablere sikring av kritisk infrastruktur. Å fange mulige terrorister er politiets oppgave. HMKG kan og bør benyttes i oppdrag som ligner vårt fredsoperative oppdrag.

Vi må derfor kommunisere tydelig hva vi kan og ikke kan bidra med, og hvorfor. Når situasjonen oppstår vil det være for sent å gå opp disse linjene.

Denne dialogen er godt i gang. HMKG og Oslo politidistrikt har gradvis forbedret samarbeidet siden 2011. I dag gjennomføres det jevnlig koordinering, trening og øving på tvers av våre etater, noe som merkbart bygger tillit.

Utfordrende

Samarbeid på tvers av etater er utfordrende.

Organisering, kultur og språk er noen av mange forskjeller som skaper friksjon. Det må også gis prioritering gjennom tid og penger. Hans Majestet Kongens Garde opplever samarbeidet med Oslo politidistrikt som tillitsskapende og viktig for vår oppdragsløsning.

Samarbeidet tar oss noen skritt i riktig retning, men det er fortsatt rom for å sikre enda bedre utnyttelse av samfunnets tilgjengelige ressurser.

Simonsen treffer derfor spikeren på hodet når han trekker frem at det rettslige handlingsrommet og handleplikten bør debatteres og presiseres på politisk nivå.

Gråsonen er fortsatt grå.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.